Visa allt om Genbrug Aktiebolag
Visa allt om Genbrug Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 24 49 96 109 90 105 107 114 78
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -29 -13 -8 8 -22 1 -15 -69 -61
Resultat efter finansnetto -30 -29 -13 -8 8 -22 1 -15 -68 -98
Årets resultat -30 -29 -13 -8 8 -22 1 -15 -68 -98
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 16 23 32 46 61 76 91 101 56
Omsättningstillgångar 120 69 90 68 52 34 42 26 32 731
Tillgångar 120 84 112 101 98 94 117 116 133 788
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 74 103 77 84 76 98 97 112 180
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 10 9 24 13 18 19 19 21 608
Skulder och eget kapital 120 84 112 101 98 94 117 116 133 788
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 24 49 96 109 90 105 107 114 78
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -22 -3 6 23 -7 16 -5 -58 -23
Nettoomsättningförändring 0,00% -51,02% -48,96% -11,93% 21,11% -14,29% -1,87% -6,14% 46,15% -%
Du Pont-modellen -25,00% -34,52% -11,61% -7,92% 8,16% -23,40% 0,85% -12,93% -50,38% -8,63%
Vinstmarginal -125,00% -120,83% -26,53% -8,33% 7,34% -24,44% 0,95% -14,02% -58,77% -87,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 433,33% 245,83% 165,31% 45,83% 35,78% 17,78% 21,90% 6,54% 9,65% 157,69%
Soliditet 86,67% 88,10% 91,96% 76,24% 85,71% 80,85% 83,76% 83,62% 84,21% 22,84%
Kassalikviditet 750,00% 690,00% 1 000,00% 283,33% 400,00% 188,89% 221,05% 136,84% 152,38% 120,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...