Visa allt om H & N Lindoff Aktiebolag
Visa allt om H & N Lindoff Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 569 550 568 625 592 592 621 726 591 582
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 1 27 15 5 -22 -19 -15 29 3
Resultat efter finansnetto 10 -5 24 13 2 -26 -21 -16 26 0
Årets resultat 5 -5 23 13 2 -26 -21 -16 21 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 69 34 34 41 51 64 79 58 54
Omsättningstillgångar 71 72 75 90 80 73 89 77 123 95
Tillgångar 131 141 109 124 121 124 152 156 182 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 67 72 50 37 35 60 81 97 76
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 25 0 11 36 43 45 0 25 24
Kortfristiga skulder 54 49 37 64 48 46 47 75 59 50
Skulder och eget kapital 131 141 109 124 121 124 152 156 182 150
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 224 174 164 164 181 137 123
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 242 226 243 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 32 23 25 29 50 103 115 140 78 99
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 569 550 568 625 592 592 621 726 591 582
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 569 550 568 625 592 592 621 726 591 582
Personalkostnader per anställd (tkr) 296 289 293 316 255 311 290 348 244 239
Rörelseresultat, EBITDA 22 10 27 22 15 -10 -3 -1 40 27
Nettoomsättningförändring 3,45% -3,17% -9,12% 5,57% 0,00% -4,67% -14,46% 22,84% 1,55% -%
Du Pont-modellen 9,92% 0,71% 24,77% 12,10% 4,13% -17,74% -12,50% -9,62% 16,48% 2,00%
Vinstmarginal 2,28% 0,18% 4,75% 2,40% 0,84% -3,72% -3,06% -2,07% 5,08% 0,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,99% 4,18% 6,69% 4,16% 5,41% 4,56% 6,76% 0,28% 10,83% 7,73%
Soliditet 54,96% 47,52% 66,06% 40,32% 30,58% 28,23% 39,47% 51,92% 53,30% 50,67%
Kassalikviditet 131,48% 146,94% 202,70% 140,62% 166,67% 158,70% 189,36% 102,67% 208,47% 190,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...