Visa allt om H & N Lindoff Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 550 568 625 592 592 621 726 591 582 543
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 27 15 5 -22 -19 -15 29 3 -20
Resultat efter finansnetto -5 24 13 2 -26 -21 -16 26 0 -23
Årets resultat -5 23 13 2 -26 -21 -16 21 -3 -23
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 34 34 41 51 64 79 58 54 59
Omsättningstillgångar 72 75 90 80 73 89 77 123 95 93
Tillgångar 141 109 124 121 124 152 156 182 150 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 72 50 37 35 60 81 97 76 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 0 11 36 43 45 0 25 24 28
Kortfristiga skulder 49 37 64 48 46 47 75 59 50 45
Skulder och eget kapital 141 109 124 121 124 152 156 182 150 152
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 224 174 164 164 181 137 123 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 226 243 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 23 25 29 50 103 115 140 78 99 97
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 550 568 625 592 592 621 726 591 582 543
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 550 568 625 592 592 621 726 591 582 543
Personalkostnader per anställd (tkr) 289 293 316 255 311 290 348 244 239 261
Rörelseresultat, EBITDA 10 27 22 15 -10 -3 -1 40 27 8
Nettoomsättningförändring -3,17% -9,12% 5,57% 0,00% -4,67% -14,46% 22,84% 1,55% 7,18% -%
Du Pont-modellen 0,71% 24,77% 12,10% 4,13% -17,74% -12,50% -9,62% 16,48% 2,00% -13,16%
Vinstmarginal 0,18% 4,75% 2,40% 0,84% -3,72% -3,06% -2,07% 5,08% 0,52% -3,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,18% 6,69% 4,16% 5,41% 4,56% 6,76% 0,28% 10,83% 7,73% 8,84%
Soliditet 47,52% 66,06% 40,32% 30,58% 28,23% 39,47% 51,92% 53,30% 50,67% 51,97%
Kassalikviditet 146,94% 202,70% 140,62% 166,67% 158,70% 189,36% 102,67% 208,47% 190,00% 206,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...