Visa allt om Floristhörnan i Bro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 004 2 089 1 810 1 693 1 560 1 558 1 729 1 461 1 706 1 581
Övrig omsättning 135 9 10 13 20 - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 66 86 -22 47 11 165 230 -613 -306 -30
Resultat efter finansnetto 63 78 -26 51 104 120 176 -622 -315 -48
Årets resultat 63 78 -26 51 104 120 176 -622 -315 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 40 43 46 45 15 17 40 96 108
Omsättningstillgångar 472 335 267 290 368 267 305 148 238 238
Tillgångar 542 375 310 335 413 282 323 188 334 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 157 80 106 -452 -556 -676 -852 -230 85
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 0 8 31 597 627 319 0 0 0
Kortfristiga skulder 305 218 223 198 268 210 679 1 041 564 261
Skulder och eget kapital 542 375 310 335 413 282 323 188 334 346
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 175 292 171 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 526 424 402 362 285 258 107 228 249 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 152 128 126 114 96 59 74 166 126 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 139 2 098 1 820 1 706 1 580 1 558 1 729 1 461 1 707 1 581
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 002 1 045 905 847 780 779 576 487 569 527
Personalkostnader per anställd (tkr) 379 307 286 275 224 190 127 233 191 101
Rörelseresultat, EBITDA 75 89 -19 50 12 170 233 -580 -291 -18
Nettoomsättningförändring -4,07% 15,41% 6,91% 8,53% 0,13% -9,89% 18,34% -14,36% 7,91% -%
Du Pont-modellen 12,18% 22,93% -6,77% 17,61% 25,91% 59,93% 71,21% -325,00% -91,02% -8,38%
Vinstmarginal 3,29% 4,12% -1,16% 3,48% 6,86% 10,85% 13,30% -41,82% -17,82% -1,83%
Bruttovinstmarginal 54,34% 53,18% 49,83% 54,46% 50,26% 53,79% 57,09% 36,76% 37,34% 39,15%
Rörelsekapital/omsättning 8,33% 5,60% 2,43% 5,43% 6,41% 3,66% -21,63% -61,12% -19,11% -1,45%
Soliditet 40,59% 41,87% 25,81% 31,64% -109,44% -197,16% -209,29% -453,19% -68,86% 24,57%
Kassalikviditet 70,16% 64,22% 43,05% 43,94% 81,72% 50,00% 20,32% 5,38% 24,29% 46,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...