Visa allt om Forsvik Rental Aktiebolag
Visa allt om Forsvik Rental Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 106 1 134 1 116 1 046 791 733 792 803 0 3 849
Övrig omsättning - - - 53 - 679 - - 818 -
Rörelseresultat (EBIT) 390 425 463 304 63 664 -236 -333 -24 -92
Resultat efter finansnetto 176 -167 -138 -356 -225 2 205 -83 -287 181 277
Årets resultat 75 72 94 289 -230 5 597 835 1 780 965 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 347 21 233 21 452 21 681 21 927 20 833 33 074 24 276 24 675 25 159
Omsättningstillgångar 472 328 394 280 619 15 136 12 171 21 472 24 536 27 938
Tillgångar 21 819 21 561 21 846 21 961 22 546 35 969 45 245 45 748 49 210 53 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 411 1 336 1 264 1 170 880 1 110 38 483 38 569 38 866 37 901
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 5 764 7 034 9 908 14 615
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 908 19 817 18 435 18 699 21 285 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 500 409 2 148 2 092 380 34 859 998 145 436 581
Skulder och eget kapital 21 819 21 561 21 846 21 961 22 546 35 969 45 245 45 748 49 210 53 097
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 106 1 134 1 116 1 099 791 1 412 792 803 818 3 849
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 609 644 692 550 299 664 214 107 399 331
Nettoomsättningförändring -2,47% 1,61% 6,69% 32,24% 7,91% -7,45% -1,37% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 2,13% 2,31% 2,43% 1,70% 0,83% 6,13% -0,18% -0,63% -% 0,60%
Vinstmarginal 41,95% 43,92% 47,58% 35,76% 23,64% 300,95% -10,10% -35,74% -% 8,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 27,18%
Rörelsekapital/omsättning -2,53% -7,14% -157,17% -173,23% 30,21% -2 690,72% 1 410,73% 2 655,92% -% 710,76%
Soliditet 6,47% 6,20% 5,79% 5,33% 3,90% 3,09% 94,44% 95,38% 93,48% 91,20%
Kassalikviditet 94,40% 80,20% 18,34% 13,38% 162,89% 43,42% 1 219,54% 14 808,28% 5 627,52% 4 808,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...