Visa allt om TSI Marketing Aktiebolag
Visa allt om TSI Marketing Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 253 1 071 1 342 1 274 1 416 1 581 1 545 1 689 1 619 1 436
Övrig omsättning 74 116 - - 70 - - - - 30
Rörelseresultat (EBIT) 558 18 25 155 101 144 107 193 112 8
Resultat efter finansnetto 539 9 20 235 85 132 95 164 92 6
Årets resultat 221 23 52 107 52 87 44 80 43 48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 733 514 251 314 679 609 748 737 697 682
Omsättningstillgångar 68 121 193 325 66 35 45 97 87 171
Tillgångar 800 635 444 639 745 644 792 833 784 853
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 378 157 214 262 298 372 405 481 493 539
Obeskattade reserver 344 95 125 192 80 80 80 57 16 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 234 6 6 191 79 188 253 216 172
Kortfristiga skulder 77 149 99 179 175 113 119 42 58 120
Skulder och eget kapital 800 635 444 639 745 644 792 833 784 853
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 450 504 451 450 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 149 414 425 374 450 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 98 183 176 181 229 225 231 203 205 315
Utdelning till aktieägare 200 0 80 100 143 127 120 120 92 89
Omsättning 1 327 1 187 1 342 1 274 1 486 1 581 1 545 1 689 1 619 1 466
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 253 1 071 1 342 1 274 1 416 1 581 1 545 1 689 1 619 1 436
Personalkostnader per anställd (tkr) 432 798 985 829 1 040 1 132 1 172 1 198 1 150 1 187
Rörelseresultat, EBITDA 700 146 88 158 104 200 162 250 185 78
Nettoomsättningförändring 16,99% -20,19% 5,34% -10,03% -10,44% 2,33% -8,53% 4,32% 12,74% -%
Du Pont-modellen 69,75% 2,83% 5,63% 40,22% 13,56% 22,36% 13,51% 23,29% 14,41% 3,05%
Vinstmarginal 44,53% 1,68% 1,86% 20,17% 7,13% 9,11% 6,93% 11,49% 6,98% 1,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,38% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,72% -2,61% 7,00% 11,46% -7,70% -4,93% -4,79% 3,26% 1,79% 3,55%
Soliditet 80,79% 36,39% 70,16% 63,15% 47,91% 66,92% 58,58% 62,67% 64,35% 65,05%
Kassalikviditet 88,31% 81,21% 194,95% 181,56% 37,71% 30,97% 37,82% 230,95% 150,00% 142,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...