Visa allt om BOKFÖRINGSBYRÅN GÅSPENNAN Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 262 92 70 25 72 89 81 93 97 131
Övrig omsättning 34 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 0 0 -26 11 14 36 1 -1 -16
Resultat efter finansnetto 1 0 0 -26 11 14 36 1 -2 -16
Årets resultat 1 0 0 -26 8 10 31 1 -2 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 4 0 0 0 0 0 0 3 8
Omsättningstillgångar 122 73 81 89 116 108 99 58 62 107
Tillgångar 125 77 81 89 116 108 99 58 65 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 74 74 74 100 92 82 51 50 52
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 1 0 13 7 0 0 0 0 14
Kortfristiga skulder 47 2 7 2 9 16 17 8 15 50
Skulder och eget kapital 125 77 81 89 116 108 99 58 65 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 10 18 36 - - 0 16
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 103 0 - - 0 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 58 0 - 3 5 11 - - 0 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 296 92 70 25 72 89 81 93 97 131
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 - 0 0 1 - - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 262 - - - - 89 - - - 131
Personalkostnader per anställd (tkr) 161 - - - - 47 - - - 22
Rörelseresultat, EBITDA 3 1 0 -26 11 14 36 4 4 -11
Nettoomsättningförändring 184,78% 31,43% 180,00% -65,28% -19,10% 9,88% -12,90% -4,12% -25,95% -%
Du Pont-modellen 1,60% 0,00% 0,00% -29,21% 9,48% 12,96% 36,36% 1,72% -1,54% -13,79%
Vinstmarginal 0,76% 0,00% 0,00% -104,00% 15,28% 15,73% 44,44% 1,08% -1,03% -12,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,63% 77,17% 105,71% 348,00% 148,61% 103,37% 101,23% 53,76% 48,45% 43,51%
Soliditet 60,00% 96,10% 91,36% 83,15% 86,21% 85,19% 82,83% 87,93% 76,92% 44,83%
Kassalikviditet 212,77% 2 550,00% 885,71% 4 450,00% 1 288,89% 675,00% 582,35% 725,00% 253,33% 198,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...