Visa allt om BOKFÖRINGSBYRÅN GÅSPENNAN Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 543 262 92 70 25 72 89 81 93 97
Övrig omsättning - 34 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 2 0 0 -26 11 14 36 1 -1
Resultat efter finansnetto 6 1 0 0 -26 11 14 36 1 -2
Årets resultat 6 1 0 0 -26 8 10 31 1 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 4 4 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 153 122 73 81 89 116 108 99 58 62
Tillgångar 155 125 77 81 89 116 108 99 58 65
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 75 74 74 74 100 92 82 51 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 1 0 13 7 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 47 2 7 2 9 16 17 8 15
Skulder och eget kapital 155 125 77 81 89 116 108 99 58 65
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 10 18 36 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 300 103 0 - - 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 126 58 0 - 3 5 11 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 543 296 92 70 25 72 89 81 93 97
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 - 0 0 1 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 543 262 - - - - 89 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 426 161 - - - - 47 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 8 3 1 0 -26 11 14 36 4 4
Nettoomsättningförändring 107,25% 184,78% 31,43% 180,00% -65,28% -19,10% 9,88% -12,90% -4,12% -%
Du Pont-modellen 4,52% 1,60% 0,00% 0,00% -29,21% 9,48% 12,96% 36,36% 1,72% -1,54%
Vinstmarginal 1,29% 0,76% 0,00% 0,00% -104,00% 15,28% 15,73% 44,44% 1,08% -1,03%
Bruttovinstmarginal 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,73% 28,63% 77,17% 105,71% 348,00% 148,61% 103,37% 101,23% 53,76% 48,45%
Soliditet 52,26% 60,00% 96,10% 91,36% 83,15% 86,21% 85,19% 82,83% 87,93% 76,92%
Kassalikviditet 163,01% 212,77% 2 550,00% 885,71% 4 450,00% 1 288,89% 675,00% 582,35% 725,00% 253,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...