Visa allt om Smarter Marketing Sweden AB
Visa allt om Smarter Marketing Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 18 573 11 474 8 764 1 320 5 013 3 243 3 707 146 41 45
Övrig omsättning 32 141 102 47 - 5 11 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -232 103 -204 19 161 179 648 31 10 7
Resultat efter finansnetto -256 114 -211 18 161 179 599 28 10 5
Årets resultat -231 99 -211 5 118 172 453 28 10 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 232 116 97 15 23 30 135 59 69 31
Omsättningstillgångar 5 681 2 475 1 843 317 1 298 1 038 1 386 17 23 1
Tillgångar 5 913 2 591 1 940 332 1 320 1 067 1 522 76 93 32
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 898 212 113 139 284 316 444 -9 -37 -48
Obeskattade reserver 0 25 10 10 10 10 48 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 108 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Kortfristiga skulder 4 907 2 354 1 818 183 1 026 742 1 030 86 130 8
Skulder och eget kapital 5 913 2 591 1 940 332 1 320 1 067 1 522 76 93 32
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 345 350 0 0 174 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 6 888 3 058 1 356 119 145 157 187 25 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 852 752 507 233 95 100 114 8 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 15 150 150 300 0 0 0
Omsättning 18 605 11 615 8 866 1 367 5 013 3 248 3 718 146 41 45
Nyckeltal
Antal anställda 22 11 6 - - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 844 1 043 1 461 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 358 408 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -185 129 -195 27 169 200 658 41 22 19
Nettoomsättningförändring 61,87% 30,92% 563,94% -73,67% 54,58% -12,52% 2 439,04% 256,10% -8,89% -%
Du Pont-modellen -3,84% 4,67% -9,95% 6,02% 12,20% 16,78% 42,64% 40,79% 10,75% 21,88%
Vinstmarginal -1,22% 1,05% -2,20% 1,52% 3,21% 5,52% 17,51% 21,23% 24,39% 15,56%
Bruttovinstmarginal 73,35% 61,02% 38,37% 99,32% 14,74% 21,86% 37,58% 97,95% 100,00% 97,78%
Rörelsekapital/omsättning 4,17% 1,05% 0,29% 10,15% 5,43% 9,13% 9,60% -47,26% -260,98% -15,56%
Soliditet 15,19% 8,93% 6,23% 44,09% 22,07% 30,31% 31,44% -11,84% -39,78% -150,00%
Kassalikviditet 115,77% 105,14% 101,38% 173,22% 126,51% 139,89% 134,56% 19,77% 17,69% 12,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...