Visa allt om Bogus Redovisning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 705 712 748 711 787 750 698 669 657 648
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 199 272 309 230 257 100 68 82 57 48
Resultat efter finansnetto 203 275 312 262 259 100 69 87 62 51
Årets resultat 174 233 230 164 144 59 57 54 55 30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 66 70 74 80 80 82 86 94 102
Omsättningstillgångar 1 000 913 858 762 618 500 478 468 414 407
Tillgångar 1 062 979 928 836 698 580 560 554 508 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 757 733 650 560 486 412 403 396 382 357
Obeskattade reserver 140 160 184 166 116 52 32 42 28 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 164 86 94 110 96 117 125 117 99 110
Skulder och eget kapital 1 062 979 928 836 698 580 560 554 508 509
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 216 306 306 298 290 284
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 252 246 246 229 0 0 0 0 3 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 30 30 28 89 86 115 118 125 116 105
Utdelning till aktieägare 125 150 150 140 60 50 50 50 40 30
Omsättning 705 712 748 711 787 750 698 669 657 648
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 705 712 748 711 787 750 698 669 657 648
Personalkostnader per anställd (tkr) 285 280 278 301 306 425 426 427 422 403
Rörelseresultat, EBITDA 203 276 313 234 257 102 72 90 65 62
Nettoomsättningförändring -0,98% -4,81% 5,20% -9,66% 4,93% 7,45% 4,33% 1,83% 1,39% -%
Du Pont-modellen 19,11% 28,19% 33,62% 31,34% 37,11% 17,24% 12,32% 15,70% 12,01% 10,02%
Vinstmarginal 28,79% 38,76% 41,71% 36,85% 32,91% 13,33% 9,89% 13,00% 9,28% 7,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 118,58% 116,15% 102,14% 91,70% 66,33% 51,07% 50,57% 52,47% 47,95% 45,83%
Soliditet 81,56% 87,62% 85,51% 81,62% 81,88% 77,64% 76,18% 76,94% 79,17% 76,08%
Kassalikviditet 609,76% 1 061,63% 912,77% 692,73% 643,75% 427,35% 382,40% 400,00% 418,18% 370,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...