Visa allt om Fristedts Håltagning Aktiebolag
Visa allt om Fristedts Håltagning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 209 1 444 1 271 1 337 1 365 1 042 1 366 1 613 1 583 1 540
Övrig omsättning - - - 5 - - - 2 147 -
Rörelseresultat (EBIT) 127 209 84 134 229 87 240 329 360 271
Resultat efter finansnetto 129 215 95 154 268 108 270 330 343 272
Årets resultat 97 166 72 123 204 213 333 180 125 206
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 750 673 661 649 647 638 614 577 596 307
Omsättningstillgångar 691 862 850 957 1 018 940 1 256 1 382 1 096 1 104
Tillgångar 1 441 1 535 1 511 1 606 1 666 1 578 1 870 1 958 1 692 1 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 666 745 754 857 910 836 773 620 560 634
Obeskattade reserver 0 0 0 0 15 22 232 437 374 301
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 691 679 667 655 643 619 559 499 479 267
Kortfristiga skulder 83 112 91 94 99 101 306 402 280 207
Skulder och eget kapital 1 441 1 535 1 511 1 606 1 666 1 578 1 870 1 958 1 692 1 411
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 578 565 552 543 405 526 605 486 491
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 324 351 347 343 318 250 289 295 258 295
Utdelning till aktieägare 175 175 175 175 175 130 150 180 120 200
Omsättning 1 209 1 444 1 271 1 342 1 365 1 042 1 366 1 615 1 730 1 540
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 605 722 636 669 683 521 683 807 792 770
Personalkostnader per anställd (tkr) 417 472 464 455 449 361 441 463 484 401
Rörelseresultat, EBITDA 142 209 84 149 258 116 269 361 377 314
Nettoomsättningförändring -16,27% 13,61% -4,94% -2,05% 31,00% -23,72% -15,31% 1,90% 2,79% -%
Du Pont-modellen 9,02% 14,01% 6,35% 9,96% 16,09% 6,84% 14,44% 16,85% 21,28% 19,28%
Vinstmarginal 10,75% 14,89% 7,55% 11,97% 19,63% 10,36% 19,77% 20,46% 22,74% 17,66%
Bruttovinstmarginal 97,77% 95,84% 96,22% 96,63% 95,60% 97,22% 98,02% 96,78% 93,11% 88,44%
Rörelsekapital/omsättning 50,29% 51,94% 59,72% 64,55% 67,33% 80,52% 69,55% 60,76% 51,55% 58,25%
Soliditet 46,22% 48,53% 49,90% 53,36% 55,29% 54,01% 50,48% 47,73% 49,01% 60,29%
Kassalikviditet 832,53% 769,64% 934,07% 1 018,09% 1 028,28% 930,69% 410,46% 343,78% 391,43% 533,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...