Visa allt om Fristedts Håltagning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 444 1 271 1 337 1 365 1 042 1 366 1 613 1 583 1 540 1 067
Övrig omsättning - - 5 - - - 2 147 - -
Rörelseresultat (EBIT) 209 84 134 229 87 240 329 360 271 22
Resultat efter finansnetto 215 95 154 268 108 270 330 343 272 23
Årets resultat 166 72 123 204 213 333 180 125 206 2
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 673 661 649 647 638 614 577 596 307 325
Omsättningstillgångar 862 850 957 1 018 940 1 256 1 382 1 096 1 104 927
Tillgångar 1 535 1 511 1 606 1 666 1 578 1 870 1 958 1 692 1 411 1 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 745 754 857 910 836 773 620 560 634 518
Obeskattade reserver 0 0 0 15 22 232 437 374 301 322
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 679 667 655 643 619 559 499 479 267 255
Kortfristiga skulder 112 91 94 99 101 306 402 280 207 157
Skulder och eget kapital 1 535 1 511 1 606 1 666 1 578 1 870 1 958 1 692 1 411 1 252
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 578 565 552 543 405 526 605 486 491 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 351 347 343 318 250 289 295 258 295 222
Utdelning till aktieägare 175 175 175 175 130 150 180 120 200 89
Omsättning 1 444 1 271 1 342 1 365 1 042 1 366 1 615 1 730 1 540 1 067
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 722 636 669 683 521 683 807 792 770 534
Personalkostnader per anställd (tkr) 472 464 455 449 361 441 463 484 401 334
Rörelseresultat, EBITDA 209 84 149 258 116 269 361 377 314 82
Nettoomsättningförändring 13,61% -4,94% -2,05% 31,00% -23,72% -15,31% 1,90% 2,79% 44,33% -%
Du Pont-modellen 14,01% 6,35% 9,96% 16,09% 6,84% 14,44% 16,85% 21,28% 19,28% 1,84%
Vinstmarginal 14,89% 7,55% 11,97% 19,63% 10,36% 19,77% 20,46% 22,74% 17,66% 2,16%
Bruttovinstmarginal 95,84% 96,22% 96,63% 95,60% 97,22% 98,02% 96,78% 93,11% 88,44% 97,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,94% 59,72% 64,55% 67,33% 80,52% 69,55% 60,76% 51,55% 58,25% 72,16%
Soliditet 48,53% 49,90% 53,36% 55,29% 54,01% 50,48% 47,73% 49,01% 60,29% 59,89%
Kassalikviditet 769,64% 934,07% 1 018,09% 1 028,28% 930,69% 410,46% 343,78% 391,43% 533,33% 590,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...