Visa allt om Kvadraten Arkitekter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 951 679 669 1 029 2 290 2 383 3 134 2 240 3 473 3 811
Övrig omsättning - - - - - - - 109 102 -
Rörelseresultat (EBIT) -200 -372 -401 -1 648 639 66 -1 052 21 258
Resultat efter finansnetto -196 -339 -341 73 667 610 13 -1 046 19 249
Årets resultat 4 -339 -271 0 538 610 13 -1 046 12 217
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 72 72 75 78 97 139 179 225 197
Omsättningstillgångar 1 133 931 1 054 1 754 1 539 1 841 1 284 1 909 3 781 2 914
Tillgångar 1 205 1 003 1 126 1 830 1 617 1 938 1 423 2 088 4 006 3 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 52 391 661 661 723 113 100 330 319
Obeskattade reserver 0 0 0 70 70 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 50 24 0 0
Kortfristiga skulder 1 150 951 735 1 098 886 1 215 1 260 1 963 3 676 2 793
Skulder och eget kapital 1 205 1 003 1 126 1 830 1 617 1 938 1 423 2 088 4 006 3 111
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 467 469 479 463 891 733 1 248 1 776 1 919 1 456
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 212 167 148 146 280 255 392 584 670 534
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 951 679 669 1 029 2 290 2 383 3 134 2 349 3 575 3 811
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 3 4 4 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 951 340 335 515 763 596 784 373 579 544
Personalkostnader per anställd (tkr) 754 337 365 341 405 255 413 406 412 296
Rörelseresultat, EBITDA -200 -372 -398 2 667 681 121 -1 006 86 311
Nettoomsättningförändring 40,06% 1,49% -34,99% -55,07% -3,90% -23,96% 39,91% -35,50% -8,87% -%
Du Pont-modellen -16,27% -33,80% -30,11% 3,99% 41,25% 32,97% 4,71% -49,90% 0,57% 8,33%
Vinstmarginal -20,61% -49,93% -50,67% 7,09% 29,13% 26,81% 2,14% -46,52% 0,66% 6,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 95,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,79% -2,95% 47,68% 63,75% 28,52% 26,27% 0,77% -2,41% 3,02% 3,18%
Soliditet 4,65% 5,18% 34,72% 38,94% 44,07% 37,31% 7,94% 4,79% 8,24% 10,25%
Kassalikviditet 98,52% 97,90% 143,40% 159,74% 173,70% 151,52% 101,90% 97,25% 102,86% 104,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...