Visa allt om Ankarcronan Aktiebolag
Visa allt om Ankarcronan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 461 1 041 840 890 281 613 698 290 140 1 398
Övrig omsättning - - - 24 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -89 408 64 303 113 -520 58 -80 34 39
Resultat efter finansnetto -91 406 63 220 34 -521 55 -90 35 3
Årets resultat -91 365 63 220 34 -507 40 -79 19 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 77 78 81 166 166
Omsättningstillgångar 409 515 526 357 49 17 491 312 516 304
Tillgångar 409 515 526 357 49 94 570 392 682 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 175 266 -99 -162 -382 -416 91 51 167 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kortfristiga skulder 234 249 625 520 431 510 478 341 506 349
Skulder och eget kapital 409 515 526 357 49 94 570 392 682 470
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 209 - - 0 400 270 200 12 253
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 250 0 410 356 0 0 0 0 0 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - 0
Sociala kostnader 79 66 129 104 0 126 85 67 3 70
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 461 1 041 840 914 281 613 698 290 140 1 398
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 461 1 041 840 890 281 307 698 290 140 1 398
Personalkostnader per anställd (tkr) 361 322 570 462 - 263 358 267 15 360
Rörelseresultat, EBITDA -89 408 64 303 113 -518 60 -78 34 240
Nettoomsättningförändring -55,72% 23,93% -5,62% 216,73% -54,16% -12,18% 140,69% 107,14% -89,99% -%
Du Pont-modellen -21,76% 79,22% 12,17% 84,87% 230,61% -553,19% 10,35% -20,15% 5,13% 9,36%
Vinstmarginal -19,31% 39,19% 7,62% 34,04% 40,21% -84,83% 8,45% -27,24% 25,00% 3,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 91,83% 97,98% 98,76% 98,58% 24,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,96% 25,55% -11,79% -18,31% -135,94% -80,42% 1,86% -10,00% 7,14% -3,22%
Soliditet 42,79% 51,65% -18,82% -45,38% -779,59% -442,55% 15,96% 13,01% 25,44% 25,74%
Kassalikviditet 174,79% 206,83% 84,16% 68,65% 11,37% 3,33% 102,72% 91,50% 101,98% 87,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...