Visa allt om Kåbe Gruppen Aktiebolag
Visa allt om Kåbe Gruppen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 867 2 149 2 552 2 786 1 692 989 1 877 2 322 1 828 1 998
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 86 -76 53 52 244 -114 -69 -18 -18 -59
Resultat efter finansnetto 71 -90 40 37 239 -119 -76 -42 -41 38
Årets resultat 31 -55 5 -3 229 -119 -76 -42 -40 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 82 106 16 25 39 55 71 10 16
Omsättningstillgångar 883 695 593 735 636 514 685 749 913 962
Tillgångar 941 777 698 751 661 553 740 820 923 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 66 121 115 118 -211 -92 -16 26 66
Obeskattade reserver 46 24 59 32 10 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 412 242 300 231 433 351 291 334 340 160
Kortfristiga skulder 387 446 219 372 100 413 541 502 557 751
Skulder och eget kapital 941 777 698 751 661 553 740 820 923 977
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 165 205 161 154 141
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 547 689 470 575 297 28 15 249 316 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 183 216 158 193 103 85 91 120 155 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 867 2 149 2 552 2 786 1 692 989 1 877 2 322 1 829 1 998
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 934 716 1 276 1 393 846 495 939 774 609 999
Personalkostnader per anställd (tkr) 366 302 315 384 200 139 156 177 230 191
Rörelseresultat, EBITDA 110 -52 76 66 258 -98 -53 -11 -13 -37
Nettoomsättningförändring -13,12% -15,79% -8,40% 64,66% 71,08% -47,31% -19,16% 27,02% -8,51% -%
Du Pont-modellen 9,14% -9,65% 7,59% 6,92% 36,91% -20,61% -9,32% -2,07% -1,84% 3,89%
Vinstmarginal 4,61% -3,49% 2,08% 1,87% 14,42% -11,53% -3,68% -0,73% -0,93% 1,90%
Bruttovinstmarginal 64,81% 61,98% 45,85% 50,25% 100,00% 63,20% 40,65% 48,88% 64,22% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,57% 11,59% 14,66% 13,03% 31,68% 10,21% 7,67% 10,64% 19,47% 10,56%
Soliditet 14,01% 10,90% 23,93% 18,45% 18,97% -38,16% -12,43% -1,95% 2,82% 6,76%
Kassalikviditet 143,67% 75,11% 88,13% 98,39% 238,00% 31,72% 49,91% 70,32% 92,10% 85,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...