Visa allt om Ann Purenature AB
Visa allt om Ann Purenature AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 641 3 692 6 128 8 731 7 925 7 986 8 226 9 207 11 749 14 405
Övrig omsättning - 167 214 14 55 176 - 114 109 489
Rörelseresultat (EBIT) -1 172 32 -1 355 -2 916 -460 -238 92 545 -46
Resultat efter finansnetto -1 175 37 29 393 -2 872 -425 -211 117 606 96
Årets resultat -1 175 37 29 393 -2 021 -243 -71 162 418 75
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 203 188 198 76 179 1 939 2 080 2 309 2 667 2 852
Omsättningstillgångar 731 1 986 2 448 3 287 3 015 4 095 4 263 4 694 3 248 7 189
Tillgångar 934 2 173 2 647 3 363 3 194 6 034 6 343 7 003 5 915 10 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 445 1 620 1 583 1 555 1 162 3 182 3 425 3 617 3 644 3 227
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 851 1 033 1 191 1 343 1 336
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 490 553 1 064 1 809 1 979 2 000 1 884 2 196 928 5 478
Skulder och eget kapital 934 2 173 2 647 3 363 3 194 6 034 6 343 7 003 5 915 10 041
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 0 0 208 43 665 650 855 631 768 726
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 377 861 1 089 966 979 830 721 967 1 055 1 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 127 338 576 531 965 878 893 1 010 1 107 1 458
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 190 0
Omsättning 641 3 859 6 342 8 745 7 980 8 162 8 226 9 321 11 858 14 894
Nyckeltal
Antal anställda 1 5 5 5 5 5 5 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 641 738 1 226 1 746 1 585 1 597 1 645 1 315 1 678 2 058
Personalkostnader per anställd (tkr) 545 256 390 326 545 496 513 383 432 518
Rörelseresultat, EBITDA -1 159 43 11 412 -1 097 -190 73 518 1 001 387
Nettoomsättningförändring -82,64% -39,75% -29,81% 10,17% -0,76% -2,92% -10,65% -21,64% -18,44% -%
Du Pont-modellen -125,48% 1,84% 1,25% 11,83% -89,82% -6,98% -3,28% 1,71% 10,31% 1,01%
Vinstmarginal -182,84% 1,08% 0,54% 4,56% -36,20% -5,27% -2,53% 1,30% 5,19% 0,70%
Bruttovinstmarginal 62,25% 62,49% 64,26% 52,40% 59,38% 63,62% 65,11% 60,65% 61,61% 54,84%
Rörelsekapital/omsättning 37,60% 38,81% 22,58% 16,93% 13,07% 26,23% 28,92% 27,13% 19,75% 11,88%
Soliditet 47,64% 74,55% 59,80% 46,24% 36,38% 62,89% 65,72% 63,89% 77,95% 41,72%
Kassalikviditet 113,27% 285,17% 153,20% 107,19% 72,06% 137,15% 199,95% 162,57% 279,96% 109,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...