Visa allt om Centrumkiosken i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Centrumkiosken i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 2 502 3 861 4 152 3 868 4 215 4 182 4 390 5 680
Övrig omsättning - - 679 - - 5 42 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -2 -37 56 -42 -99 48 -51 -64 62
Resultat efter finansnetto 0 -3 -40 56 -43 -99 48 -51 -63 59
Årets resultat 0 -3 -40 56 -43 -99 35 0 0 42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22
Omsättningstillgångar 646 650 734 393 437 515 646 672 818 1 170
Tillgångar 646 650 734 393 437 515 646 672 829 1 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 537 537 540 205 150 193 292 257 256 256
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 52 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 109 113 194 188 287 323 354 415 520 820
Skulder och eget kapital 646 650 734 393 437 515 646 672 829 1 193
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 384 357 360 360 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 412 384 370 0 51 6 56 323
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 129 121 116 121 120 118 121 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 3 181 3 861 4 152 3 873 4 257 4 182 4 390 5 680
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 2 2 2 1 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 251 1 931 2 076 3 868 2 108 2 091 1 463 1 893
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 271 253 244 507 264 242 179 274
Rörelseresultat, EBITDA 0 -2 -37 56 -42 -99 48 -41 -52 78
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -35,20% -7,01% 7,34% -8,23% 0,79% -4,74% -22,71% -%
Du Pont-modellen -% -% -5,04% 14,25% -9,61% -19,22% 7,43% -7,59% -7,60% 5,20%
Vinstmarginal -% -% -1,48% 1,45% -1,01% -2,56% 1,14% -1,22% -1,44% 1,09%
Bruttovinstmarginal -% -% 26,86% 36,03% 31,29% 32,32% 33,33% 29,77% 27,79% 28,43%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 21,58% 5,31% 3,61% 4,96% 6,93% 6,15% 6,79% 6,16%
Soliditet 83,13% 82,62% 73,57% 52,16% 34,32% 37,48% 45,20% 38,24% 35,40% 28,52%
Kassalikviditet 592,66% 575,22% 378,35% 103,19% 90,24% 73,37% 83,90% 69,16% 66,92% 96,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...