Visa allt om Uppvidinge Transportservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 88 125 458 473 437 530 491 680 1 896 1 077
Övrig omsättning - - - 18 - - 3 1 3 -
Rörelseresultat (EBIT) -65 -57 -37 -14 -87 -41 -40 12 -158 -76
Resultat efter finansnetto -75 -65 -47 -20 -96 -52 -57 -9 -146 -82
Årets resultat -75 -65 -47 -20 -96 -52 -57 -9 -146 -82
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 40 94 148 201 156
Omsättningstillgångar 92 43 139 159 141 241 125 130 309 203
Tillgångar 92 43 139 159 141 281 219 278 510 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -403 -328 -263 -216 -596 -500 -448 -392 -383 -237
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 495 371 402 375 738 781 668 669 892 596
Skulder och eget kapital 92 43 139 159 141 281 219 278 510 359
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 301 0 - 1 1 1 1 2
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 61 100 0 171 165 175 125 116 374 288
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 17 32 95 55 54 57 52 41 116 80
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 88 125 458 491 437 530 494 681 1 899 1 077
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 88 125 458 473 437 530 491 680 1 896 1 077
Personalkostnader per anställd (tkr) 83 132 400 406 389 420 363 350 712 566
Rörelseresultat, EBITDA -65 -57 -37 -14 -47 13 14 66 -104 -62
Nettoomsättningförändring -29,60% -72,71% -3,17% 8,24% -17,55% 7,94% -27,79% -64,14% 76,04% -%
Du Pont-modellen -70,65% -132,56% -26,62% -8,81% -61,70% -14,59% -18,26% 4,32% -23,92% -20,61%
Vinstmarginal -73,86% -45,60% -8,08% -2,96% -19,91% -7,74% -8,15% 1,76% -6,43% -6,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,57% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -457,95% -262,40% -57,42% -45,67% -136,61% -101,89% -110,59% -79,26% -30,75% -36,49%
Soliditet -438,04% -762,79% -189,21% -135,85% -422,70% -177,94% -204,57% -141,01% -75,10% -66,02%
Kassalikviditet 18,59% 11,59% 34,58% 42,40% 19,11% 30,86% 18,71% 19,43% 34,64% 34,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...