Visa allt om Uppvidinge Transportservice Aktiebolag
Visa allt om Uppvidinge Transportservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 42 88 125 458 473 437 530 491 680 1 896
Övrig omsättning 15 - - - 18 - - 3 1 3
Rörelseresultat (EBIT) -7 -65 -57 -37 -14 -87 -41 -40 12 -158
Resultat efter finansnetto -16 -75 -65 -47 -20 -96 -52 -57 -9 -146
Årets resultat -16 -75 -65 -47 -20 -96 -52 -57 -9 -146
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 40 94 148 201
Omsättningstillgångar 43 92 43 139 159 141 241 125 130 309
Tillgångar 43 92 43 139 159 141 281 219 278 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -419 -403 -328 -263 -216 -596 -500 -448 -392 -383
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 462 495 371 402 375 738 781 668 669 892
Skulder och eget kapital 43 92 43 139 159 141 281 219 278 510
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 301 0 - 1 1 1 1
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 26 61 100 0 171 165 175 125 116 374
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 6 17 32 95 55 54 57 52 41 116
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 57 88 125 458 491 437 530 494 681 1 899
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 21 88 125 458 473 437 530 491 680 1 896
Personalkostnader per anställd (tkr) 17 83 132 400 406 389 420 363 350 712
Rörelseresultat, EBITDA -7 -65 -57 -37 -14 -47 13 14 66 -104
Nettoomsättningförändring -52,27% -29,60% -72,71% -3,17% 8,24% -17,55% 7,94% -27,79% -64,14% -%
Du Pont-modellen -16,28% -70,65% -132,56% -26,62% -8,81% -61,70% -14,59% -18,26% 4,32% -23,92%
Vinstmarginal -16,67% -73,86% -45,60% -8,08% -2,96% -19,91% -7,74% -8,15% 1,76% -6,43%
Bruttovinstmarginal 95,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,57%
Rörelsekapital/omsättning -997,62% -457,95% -262,40% -57,42% -45,67% -136,61% -101,89% -110,59% -79,26% -30,75%
Soliditet -974,42% -438,04% -762,79% -189,21% -135,85% -422,70% -177,94% -204,57% -141,01% -75,10%
Kassalikviditet 9,31% 18,59% 11,59% 34,58% 42,40% 19,11% 30,86% 18,71% 19,43% 34,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...