Visa allt om El-Tjänst i Kisa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 622 1 997 2 291 2 459 2 665 2 249 2 557 2 401 2 827 2 476
Övrig omsättning - 2 2 - 119 - - - - 16
Rörelseresultat (EBIT) 119 82 218 213 152 145 197 269 311 190
Resultat efter finansnetto 81 72 238 232 154 148 224 288 320 193
Årets resultat 74 117 182 156 112 84 119 157 190 113
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 487 239 298 318 504 509 522 306 143 131
Omsättningstillgångar 855 1 314 1 316 1 381 906 1 146 1 051 1 338 1 496 1 481
Tillgångar 1 342 1 553 1 614 1 699 1 410 1 655 1 573 1 644 1 639 1 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 575 651 684 647 621 640 726 857 900 860
Obeskattade reserver 245 275 370 375 357 357 331 276 206 151
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 245 293 193 353 214 254 84 84 84 134
Kortfristiga skulder 276 334 368 324 218 404 433 427 449 467
Skulder och eget kapital 1 342 1 553 1 614 1 699 1 410 1 655 1 573 1 644 1 639 1 612
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 416 384 347 325 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 376 494 519 538 504 123 170 174 243 226
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 147 311 305 314 272 241 267 276 311 315
Utdelning till aktieägare 100 150 150 145 130 130 170 250 200 150
Omsättning 1 622 1 999 2 293 2 459 2 784 2 249 2 557 2 401 2 827 2 492
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 622 999 1 146 1 230 1 333 1 125 1 279 1 201 1 414 1 238
Personalkostnader per anställd (tkr) 530 409 418 427 388 391 404 397 447 461
Rörelseresultat, EBITDA 126 89 238 234 166 158 216 282 318 192
Nettoomsättningförändring -18,78% -12,83% -6,83% -7,73% 18,50% -12,05% 6,50% -15,07% 14,18% -%
Du Pont-modellen 9,46% 7,28% 14,81% 13,83% 11,06% 9,06% 14,37% 17,64% 19,65% 12,03%
Vinstmarginal 7,83% 5,66% 10,43% 9,56% 5,85% 6,67% 8,84% 12,08% 11,39% 7,84%
Bruttovinstmarginal 57,77% 63,19% 63,07% 61,65% 54,56% 53,18% 54,17% 60,85% 56,84% 57,71%
Rörelsekapital/omsättning 35,70% 49,07% 41,38% 42,98% 25,82% 32,99% 24,17% 37,94% 37,04% 40,95%
Soliditet 57,09% 55,73% 59,27% 54,35% 62,70% 54,57% 61,30% 64,22% 63,96% 60,09%
Kassalikviditet 213,04% 308,98% 281,25% 340,43% 281,19% 159,65% 138,80% 172,13% 226,28% 210,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...