Visa allt om El-Tjänst i Kisa Aktiebolag
Visa allt om El-Tjänst i Kisa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 813 1 622 1 997 2 291 2 459 2 665 2 249 2 557 2 401 2 827
Övrig omsättning - - 2 2 - 119 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 166 119 82 218 213 152 145 197 269 311
Resultat efter finansnetto 152 81 72 238 232 154 148 224 288 320
Årets resultat 103 74 117 182 156 112 84 119 157 190
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 403 487 239 298 318 504 509 522 306 143
Omsättningstillgångar 908 855 1 314 1 316 1 381 906 1 146 1 051 1 338 1 496
Tillgångar 1 310 1 342 1 553 1 614 1 699 1 410 1 655 1 573 1 644 1 639
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 578 575 651 684 647 621 640 726 857 900
Obeskattade reserver 255 245 275 370 375 357 357 331 276 206
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 273 245 293 193 353 214 254 84 84 84
Kortfristiga skulder 204 276 334 368 324 218 404 433 427 449
Skulder och eget kapital 1 310 1 342 1 553 1 614 1 699 1 410 1 655 1 573 1 644 1 639
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 416 384 347 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 376 494 519 538 504 123 170 174 243
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 149 147 311 305 314 272 241 267 276 311
Utdelning till aktieägare 200 100 150 150 145 130 130 170 250 200
Omsättning 1 813 1 622 1 999 2 293 2 459 2 784 2 249 2 557 2 401 2 827
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 813 1 622 999 1 146 1 230 1 333 1 125 1 279 1 201 1 414
Personalkostnader per anställd (tkr) 517 530 409 418 427 388 391 404 397 447
Rörelseresultat, EBITDA 173 126 89 238 234 166 158 216 282 318
Nettoomsättningförändring 11,78% -18,78% -12,83% -6,83% -7,73% 18,50% -12,05% 6,50% -15,07% -%
Du Pont-modellen 13,28% 9,46% 7,28% 14,81% 13,83% 11,06% 9,06% 14,37% 17,64% 19,65%
Vinstmarginal 9,60% 7,83% 5,66% 10,43% 9,56% 5,85% 6,67% 8,84% 12,08% 11,39%
Bruttovinstmarginal 53,61% 57,77% 63,19% 63,07% 61,65% 54,56% 53,18% 54,17% 60,85% 56,84%
Rörelsekapital/omsättning 38,83% 35,70% 49,07% 41,38% 42,98% 25,82% 32,99% 24,17% 37,94% 37,04%
Soliditet 59,31% 57,09% 55,73% 59,27% 54,35% 62,70% 54,57% 61,30% 64,22% 63,96%
Kassalikviditet 328,92% 213,04% 308,98% 281,25% 340,43% 281,19% 159,65% 138,80% 172,13% 226,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...