Visa allt om KÖPMANHOLMENS EL Aktiebolag
Visa allt om KÖPMANHOLMENS EL Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 591 1 193 912 875 1 075 1 072 1 180 1 337 1 257 1 214
Övrig omsättning 226 226 226 203 223 210 - 30 - -
Rörelseresultat (EBIT) 505 415 68 -55 57 43 -9 177 84 81
Resultat efter finansnetto 421 331 -12 -125 -43 -45 -102 89 8 24
Årets resultat 359 305 -12 -125 2 0 -106 0 66 22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 374 862 930 981 1 016 1 075 1 123 1 293 924 1 062
Omsättningstillgångar 1 876 1 076 777 786 938 1 106 1 146 1 175 1 135 1 076
Tillgångar 2 251 1 938 1 707 1 768 1 954 2 181 2 269 2 468 2 059 2 138
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 611 252 -53 -41 84 82 82 188 188 122
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 49 96 92 4 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 500 1 560 1 617 1 672 1 723 1 834 1 929 2 013 1 609 1 669
Kortfristiga skulder 140 126 142 137 146 216 162 175 258 275
Skulder och eget kapital 2 251 1 938 1 707 1 768 1 954 2 181 2 269 2 468 2 059 2 138
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 241 241 241 241 229
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 344 280 277 299 301 139 60 56 11 91
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 109 95 104 110 123 145 119 100 105 113
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 817 1 419 1 138 1 078 1 298 1 282 1 180 1 367 1 257 1 214
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 796 597 456 438 538 536 590 669 629 607
Personalkostnader per anställd (tkr) 227 188 190 205 213 263 210 199 179 191
Rörelseresultat, EBITDA 573 483 179 112 224 211 161 303 222 232
Nettoomsättningförändring 33,36% 30,81% 4,23% -18,60% 0,28% -9,15% -11,74% 6,36% 3,54% -%
Du Pont-modellen 22,43% 21,47% 4,16% -2,09% 3,33% 2,06% -0,13% 8,06% 4,61% 5,24%
Vinstmarginal 31,74% 34,87% 7,79% -4,23% 6,05% 4,20% -0,25% 14,88% 7,56% 9,23%
Bruttovinstmarginal 64,55% 68,90% 57,46% 62,86% 62,42% 71,83% 66,86% 66,72% 65,08% 67,55%
Rörelsekapital/omsättning 109,11% 79,63% 69,63% 74,17% 73,67% 83,02% 83,39% 74,79% 69,77% 65,98%
Soliditet 27,14% 13,00% -3,10% -2,32% 4,30% 5,42% 6,73% 10,30% 9,27% 8,13%
Kassalikviditet 1 289,29% 770,63% 476,76% 506,57% 573,29% 469,91% 656,17% 629,14% 416,67% 370,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...