Visa allt om Nilsson & Sjölin Psykologkonsult Aktiebolag
Visa allt om Nilsson & Sjölin Psykologkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 692 2 805 2 891 2 676 2 813 2 587 2 377 2 784 2 503 2 353
Övrig omsättning - - - - - - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 1 447 1 623 1 635 1 538 1 727 1 533 1 114 1 474 1 456 1 291
Resultat efter finansnetto 1 480 1 655 1 687 1 690 1 797 1 481 1 265 1 763 1 715 1 518
Årets resultat 1 453 1 713 1 308 1 186 1 204 947 908 1 124 1 041 973
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 625 625 625 625 625 625 625 630 646 665
Omsättningstillgångar 3 182 7 230 6 228 5 207 5 530 3 719 3 783 13 051 11 836 10 570
Tillgångar 3 807 7 855 6 853 5 832 6 155 4 344 4 408 13 681 12 481 11 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 598 5 145 3 432 2 124 2 437 1 233 1 286 10 378 9 347 8 395
Obeskattade reserver 2 196 2 584 3 135 3 139 3 071 2 921 2 786 2 735 2 559 2 374
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 126 287 569 647 190 335 568 576 467
Skulder och eget kapital 3 807 7 855 6 853 5 832 6 155 4 344 4 408 13 681 12 481 11 236
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 502 488 467 395 614 536 401 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 6 637 16 20 16 16 19 16 20 19
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 119 180 184 181 153 224 238 150 137
Utdelning till aktieägare 1 400 5 000 0 0 1 500 0 1 000 10 000 92 89
Omsättning 1 692 2 805 2 891 2 676 2 813 2 587 2 377 2 784 2 503 2 359
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 846 1 403 1 446 1 338 1 407 1 294 1 189 1 392 1 252 1 177
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 385 356 351 337 283 430 395 288 260
Rörelseresultat, EBITDA 1 447 1 623 1 635 1 538 1 727 1 533 1 119 1 490 1 476 1 313
Nettoomsättningförändring -39,68% -2,97% 8,03% -4,87% 8,74% 8,83% -14,62% 11,23% 6,37% -%
Du Pont-modellen 38,90% 21,11% 24,65% 29,01% 29,21% 36,67% 29,36% 12,92% 14,93% 13,52%
Vinstmarginal 87,53% 59,11% 58,42% 63,23% 63,92% 61,58% 54,44% 63,47% 74,43% 64,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 187,29% 253,26% 205,50% 173,32% 173,59% 136,41% 145,06% 448,38% 449,86% 429,37%
Soliditet 86,97% 91,16% 85,76% 76,09% 76,37% 77,94% 75,76% 90,25% 89,65% 89,93%
Kassalikviditet 24 476,92% 5 738,10% 2 170,03% 915,11% 854,71% 1 957,37% 1 129,25% 2 297,71% 2 054,86% 2 263,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...