Visa allt om Ranch i Tunsäter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 79 260 407 328 418 545
Övrig omsättning - - - - 1 480 - - - 33 17
Rörelseresultat (EBIT) -27 -35 -63 -70 1 287 53 169 115 196 194
Resultat efter finansnetto -27 -34 -64 -63 1 299 39 146 83 168 168
Årets resultat -27 -34 -64 -63 1 032 39 146 83 168 168
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 47 67 96 123 1 292 1 350 1 392 1 319 1 321
Omsättningstillgångar 106 123 182 359 2 157 110 129 30 67 100
Tillgångar 139 170 249 455 2 280 1 402 1 479 1 423 1 386 1 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 158 191 255 1 951 919 880 734 651 483
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 187 289 627 589 733
Kortfristiga skulder 7 12 57 200 328 296 310 62 146 205
Skulder och eget kapital 139 170 249 455 2 280 1 402 1 479 1 423 1 386 1 421
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 1 559 260 407 328 451 562
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -15 -63 -70 1 340 111 251 215 284 257
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -69,62% -36,12% 24,09% -21,53% -23,30% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 57,37% 3,85% 11,43% 8,08% 14,14% 13,72%
Vinstmarginal -% -% -% -% 1 655,70% 20,77% 41,52% 35,06% 46,89% 35,78%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 83,29% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 2 315,19% -71,54% -44,47% -9,76% -18,90% -19,27%
Soliditet 94,24% 92,94% 76,71% 56,04% 85,57% 65,55% 59,50% 51,58% 46,97% 33,99%
Kassalikviditet 1 514,29% 1 025,00% 319,30% 179,50% 657,62% 37,16% 41,61% 48,39% 45,89% 48,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...