Visa allt om Bertshult Bygg & Trä Aktiebolag
Visa allt om Bertshult Bygg & Trä Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 040 6 333 5 050 5 566 5 229 6 671 6 592 6 223 8 435 5 544
Övrig omsättning 11 - 5 - 80 55 33 268 - 78
Rörelseresultat (EBIT) 59 187 -573 66 34 691 768 470 14 108
Resultat efter finansnetto 52 182 -573 69 36 689 750 460 2 99
Årets resultat 0 1 -12 33 1 538 497 70 1 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 584 792 1 021 1 154 959 1 043 1 265 1 136 664 813
Omsättningstillgångar 2 510 2 008 1 547 2 634 2 401 2 677 2 071 1 071 1 304 481
Tillgångar 3 093 2 801 2 569 3 788 3 359 3 720 3 335 2 208 1 968 1 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 519 1 519 1 518 1 530 1 496 1 496 958 472 402 401
Obeskattade reserver 232 181 0 562 539 510 547 473 110 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 256 250 244 258 473 529 544 300 50 50
Kortfristiga skulder 1 086 850 807 1 438 850 1 187 1 287 963 1 406 733
Skulder och eget kapital 3 093 2 801 2 569 3 788 3 359 3 720 3 335 2 208 1 968 1 294
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 673 625 625 532
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 529 1 364 1 360 1 393 1 404 1 581 784 573 742 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 490 434 453 396 402 460 383 329 413 394
Utdelning till aktieägare 1 200 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Omsättning 7 051 6 333 5 055 5 566 5 309 6 726 6 625 6 491 8 435 5 622
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 4 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 408 1 583 1 263 1 392 1 307 1 334 1 318 1 245 1 406 924
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 461 462 457 461 420 378 311 301 273
Rörelseresultat, EBITDA 268 415 -275 290 251 949 1 026 643 163 264
Nettoomsättningförändring 11,16% 25,41% -9,27% 6,44% -21,62% 1,20% 5,93% -26,22% 52,15% -%
Du Pont-modellen 1,97% 6,78% -22,15% 2,06% 1,52% 19,06% 23,06% 21,38% 0,81% 8,50%
Vinstmarginal 0,87% 3,00% -11,27% 1,40% 0,98% 10,63% 11,67% 7,58% 0,19% 1,98%
Bruttovinstmarginal 40,85% 48,41% 43,01% 52,73% 48,06% 56,51% 54,10% 40,09% 31,55% 42,97%
Rörelsekapital/omsättning 20,23% 18,29% 14,65% 21,49% 29,66% 22,34% 11,89% 1,74% -1,21% -4,55%
Soliditet 54,96% 59,27% 59,09% 51,33% 56,36% 50,32% 40,81% 36,80% 24,45% 37,17%
Kassalikviditet 225,51% 227,06% 175,84% 168,71% 258,35% 221,15% 156,88% 103,74% 85,28% 55,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...