Visa allt om Skarps Sten- och anläggningsaktiebolag
Visa allt om Skarps Sten- och anläggningsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 185 205 347 661 2 106 3 918 6 249 5 060 7 160 6 043
Övrig omsättning 130 110 188 151 498 211 35 427 69 99
Rörelseresultat (EBIT) 31 -108 -63 -281 90 -425 454 274 292 10
Resultat efter finansnetto 223 -108 -63 -281 87 -436 447 262 285 7
Årets resultat 223 -108 -63 -200 6 -99 190 139 134 7
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 100 281 369 441 294 639 333 357 143
Omsättningstillgångar 344 262 282 317 695 1 133 1 411 1 409 1 575 1 248
Tillgångar 344 362 562 686 1 135 1 428 2 050 1 742 1 933 1 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 344 260 367 431 630 625 724 533 394 260
Obeskattade reserver 0 0 0 0 81 0 337 153 94 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 48 147 173 220 269 330 335 581 287
Kortfristiga skulder 0 55 48 83 204 534 660 720 863 845
Skulder och eget kapital 344 362 562 686 1 135 1 428 2 050 1 742 1 933 1 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 280 296 290 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 213 1 458 1 892 1 679 2 174 2 081
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 15 34 53 637 879 767 917 949
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 315 315 535 812 2 604 4 129 6 284 5 487 7 229 6 142
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 1 5 8 8 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 2 106 784 781 633 716 549
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 343 457 464 392 392 342
Rörelseresultat, EBITDA 54 -44 36 -208 168 -367 563 388 353 66
Nettoomsättningförändring -9,76% -40,92% -47,50% -68,61% -46,25% -37,30% 23,50% -29,33% 18,48% -%
Du Pont-modellen 64,83% -29,83% -11,21% -40,96% 7,93% -29,76% 22,15% 15,79% 15,11% 0,79%
Vinstmarginal 120,54% -52,68% -18,16% -42,51% 4,27% -10,85% 7,27% 5,43% 4,08% 0,18%
Bruttovinstmarginal 37,30% -9,27% 16,71% -7,26% 8,59% 52,48% 74,06% 69,39% 64,50% 69,68%
Rörelsekapital/omsättning 185,95% 100,98% 67,44% 35,40% 23,31% 15,29% 12,02% 13,62% 9,94% 6,67%
Soliditet 100,00% 71,82% 65,30% 62,83% 60,77% 43,77% 47,43% 36,92% 23,88% 18,69%
Kassalikviditet -% 476,36% 566,67% 369,88% 336,27% 203,18% 206,67% 186,11% 172,54% 145,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...