Visa allt om TF Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 10 - - - 29
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 -1 0 0 10 0 0 0 27
Resultat efter finansnetto -1 0 -1 0 1 055 10 0 4 -14 3 607
Årets resultat -1 0 -1 0 1 055 10 0 4 -14 3 604
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 758 6 758 6 758 6 758 6 758 6 758 6 758 6 758 6 758 6 758
Omsättningstillgångar 11 13 13 14 14 137 137 137 133 144
Tillgångar 6 769 6 771 6 771 6 772 6 772 6 895 6 895 6 895 6 891 6 902
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 546 6 547 6 547 6 772 6 772 5 982 5 971 6 361 6 357 6 371
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 224 224 224 0 0 914 924 534 534 530
Skulder och eget kapital 6 769 6 771 6 771 6 772 6 772 6 895 6 895 6 895 6 891 6 902
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04 2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 224 142 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 10 0 0 0 29
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 -1 0 0 10 0 0 0 27
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,71% 96,69% 96,69% 100,00% 100,00% 86,76% 86,60% 92,26% 92,25% 92,31%
Kassalikviditet 4,91% 5,80% 5,80% -% -% 14,99% 14,83% 25,66% 24,91% 27,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...