Visa allt om Oceanus Aktiebolag
Visa allt om Oceanus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 739 297 154 94 152 181 89 115 97 98
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 290 73 -16 -15 44 55 0 18 8 -9
Resultat efter finansnetto 290 73 -15 -11 49 56 2 27 10 -8
Årets resultat 172 63 -15 -11 36 41 53 18 10 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 8 17 27
Omsättningstillgångar 931 535 427 438 599 600 516 508 472 462
Tillgångar 931 535 427 438 599 600 519 516 490 489
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 632 460 397 412 547 511 470 417 399 389
Obeskattade reserver 70 0 0 0 0 0 0 70 70 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 229 74 30 26 51 89 49 29 20 30
Skulder och eget kapital 931 535 427 438 599 600 519 516 490 489
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 24 24 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 62 48 38 24 0 0 24 24 24 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 20 15 12 8 8 8 8 8 7 7
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 125 0 0 0 0 0
Omsättning 739 297 154 94 152 181 89 115 97 98
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 - - - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 739 149 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 97 34 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 290 73 -16 -15 44 58 5 27 18 4
Nettoomsättningförändring 148,82% 92,86% 63,83% -38,16% -16,02% 103,37% -22,61% 18,56% -1,02% -%
Du Pont-modellen 31,15% 13,83% -3,28% -2,51% 8,35% 9,33% 0,39% 5,23% 2,04% -1,64%
Vinstmarginal 39,24% 24,92% -9,09% -11,70% 32,89% 30,94% 2,25% 23,48% 10,31% -8,16%
Bruttovinstmarginal 79,57% 87,88% 97,40% 90,43% 96,71% 84,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 94,99% 155,22% 257,79% 438,30% 360,53% 282,32% 524,72% 416,52% 465,98% 440,82%
Soliditet 73,75% 85,98% 92,97% 94,06% 91,32% 85,17% 90,56% 90,58% 91,71% 89,86%
Kassalikviditet 406,55% 722,97% 1 423,33% 1 684,62% 1 174,51% 674,16% 1 053,06% 1 751,72% 2 360,00% 1 540,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...