Visa allt om S & V Maximal Transport AB
Visa allt om S & V Maximal Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 897 817 562 225 959 525 951 1 137 1 460 1 430
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 387 249 218 5 120 128 -21 82 174 24
Resultat efter finansnetto 355 225 217 4 124 126 -22 80 172 22
Årets resultat 276 175 159 1 69 93 -22 58 123 25
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 592 656 184 9 0 0 4 38 71 105
Omsättningstillgångar 556 265 194 207 361 480 368 426 382 251
Tillgångar 1 148 921 378 217 361 480 372 463 454 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 694 418 332 173 172 421 329 351 331 208
Obeskattade reserver 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 284 392 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 140 82 15 13 159 59 44 113 123 149
Skulder och eget kapital 1 148 921 378 217 361 480 372 463 454 356
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 125 185 109 138
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 46 56 42 71
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
Omsättning 897 817 562 225 959 525 951 1 137 1 460 1 430
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 525 951 1 137 1 460 1 430
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 3 173 253 159 214
Rörelseresultat, EBITDA 534 368 256 6 120 132 13 116 208 58
Nettoomsättningförändring 9,79% 45,37% 149,78% -76,54% 82,67% -44,79% -16,36% -22,12% 2,10% -%
Du Pont-modellen 33,71% 27,14% 57,67% 2,30% 34,35% 26,67% -5,11% 17,71% 38,33% 6,74%
Vinstmarginal 43,14% 30,60% 38,79% 2,22% 12,93% 24,38% -2,00% 7,21% 11,92% 1,68%
Bruttovinstmarginal 99,33% 99,27% 99,64% 98,22% 28,68% 88,76% 92,53% 93,93% 31,64% 89,93%
Rörelsekapital/omsättning 46,38% 22,40% 31,85% 86,22% 21,06% 80,19% 34,07% 27,53% 17,74% 7,13%
Soliditet 62,49% 47,93% 93,68% 89,91% 53,77% 87,71% 88,44% 75,81% 72,91% 58,43%
Kassalikviditet 397,14% 323,17% 1 293,33% 1 592,31% 227,04% 805,08% 825,00% 372,57% 306,50% 165,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...