Visa allt om Ifron Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 84 798 3 229 4 090 4 520 4 741 10 904 8 296 7 947 6 438
Övrig omsättning 87 52 3 27 - - - - - 27
Rörelseresultat (EBIT) -6 -256 -281 78 20 -450 -336 193 464 200
Resultat efter finansnetto -34 59 -319 36 -11 -486 -383 168 425 177
Årets resultat -34 59 -319 36 -11 -483 -40 152 284 89
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 815 658 712 753 789 827 833 885 780 802
Omsättningstillgångar 40 307 1 318 1 774 1 765 1 891 2 372 3 558 3 377 3 132
Tillgångar 855 965 2 030 2 527 2 554 2 718 3 205 4 442 4 158 3 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 296 1 038 1 357 1 321 1 331 1 814 1 894 1 782 1 518
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 4 347 395 367
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 715 635 635 675 705 745 785 800 905 905
Kortfristiga skulder 12 34 357 496 528 641 602 1 401 1 076 1 145
Skulder och eget kapital 855 965 2 030 2 527 2 554 2 718 3 205 4 442 4 158 3 935
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 113 266 346 565 575 523
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 228 584 582 528 591 1 308 405 311 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 78 232 251 267 318 645 350 302 275
Utdelning till aktieägare 0 134 800 0 0 0 0 40 40 20
Omsättning 171 850 3 232 4 117 4 520 4 741 10 904 8 296 7 947 6 465
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 2 2 3 3 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 798 1 615 2 045 1 507 1 580 2 726 2 074 2 649 2 146
Personalkostnader per anställd (tkr) - 306 413 428 305 409 585 341 401 362
Rörelseresultat, EBITDA 15 -222 -245 114 58 -410 -284 228 495 232
Nettoomsättningförändring -89,47% -75,29% -21,05% -9,51% -4,66% -56,52% -% 4,39% 23,44% -%
Du Pont-modellen -0,70% 9,12% -13,79% 3,48% 0,82% -15,23% -9,61% 4,95% 11,47% 5,74%
Vinstmarginal -7,14% 11,03% -8,67% 2,15% 0,46% -8,73% -2,82% 2,65% 6,00% 3,51%
Bruttovinstmarginal 45,24% 28,32% 30,44% 33,45% 30,60% 28,73% 28,23% 23,78% 27,80% 27,83%
Rörelsekapital/omsättning 33,33% 34,21% 29,76% 31,25% 27,37% 26,37% 16,23% 26,00% 28,95% 30,86%
Soliditet 14,97% 30,67% 51,13% 53,70% 51,72% 48,97% 56,69% 48,26% 49,70% 45,29%
Kassalikviditet 333,33% 902,94% 271,99% 209,68% 185,42% 164,43% 242,69% 176,52% 232,25% 201,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...