Visa allt om Ifron Fastigheter AB
Visa allt om Ifron Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 84 798 3 229 4 090 4 520 4 741 10 904 8 296 7 947
Övrig omsättning 184 87 52 3 27 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 -6 -256 -281 78 20 -450 -336 193 464
Resultat efter finansnetto -7 -34 59 -319 36 -11 -486 -383 168 425
Årets resultat -7 -34 59 -319 36 -11 -483 -40 152 284
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 805 815 658 712 753 789 827 833 885 780
Omsättningstillgångar 14 40 307 1 318 1 774 1 765 1 891 2 372 3 558 3 377
Tillgångar 819 855 965 2 030 2 527 2 554 2 718 3 205 4 442 4 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 128 296 1 038 1 357 1 321 1 331 1 814 1 894 1 782
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 4 347 395
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 614 715 635 635 675 705 745 785 800 905
Kortfristiga skulder 84 12 34 357 496 528 641 602 1 401 1 076
Skulder och eget kapital 819 855 965 2 030 2 527 2 554 2 718 3 205 4 442 4 158
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 113 266 346 565 575
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 228 584 582 528 591 1 308 405 311
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 78 232 251 267 318 645 350 302
Utdelning till aktieägare 0 0 134 800 0 0 0 0 40 40
Omsättning 184 171 850 3 232 4 117 4 520 4 741 10 904 8 296 7 947
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 2 2 3 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 798 1 615 2 045 1 507 1 580 2 726 2 074 2 649
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 306 413 428 305 409 585 341 401
Rörelseresultat, EBITDA 48 15 -222 -245 114 58 -410 -284 228 495
Nettoomsättningförändring -100,00% -89,47% -75,29% -21,05% -9,51% -4,66% -56,52% -% 4,39% -%
Du Pont-modellen -% -0,70% 9,12% -13,79% 3,48% 0,82% -15,23% -9,61% 4,95% 11,47%
Vinstmarginal -% -7,14% 11,03% -8,67% 2,15% 0,46% -8,73% -2,82% 2,65% 6,00%
Bruttovinstmarginal -% 45,24% 28,32% 30,44% 33,45% 30,60% 28,73% 28,23% 23,78% 27,80%
Rörelsekapital/omsättning -% 33,33% 34,21% 29,76% 31,25% 27,37% 26,37% 16,23% 26,00% 28,95%
Soliditet 14,77% 14,97% 30,67% 51,13% 53,70% 51,72% 48,97% 56,69% 48,26% 49,70%
Kassalikviditet 16,67% 333,33% 902,94% 271,99% 209,68% 185,42% 164,43% 242,69% 176,52% 232,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...