Visa allt om Trophi Bäckebol 1 AB
Visa allt om Trophi Bäckebol 1 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 81 171 79 991 79 431 73 915 67 091 72 950 103 267 104 563 108 511 99 497
Övrig omsättning 1 431 1 202 - - - - 30 150 57 985 10 000 75 939
Rörelseresultat (EBIT) 31 513 28 908 26 782 23 435 8 679 -1 284 41 957 76 224 36 894 125 853
Resultat efter finansnetto -14 147 -13 824 17 268 20 751 5 247 33 892 21 469 23 156 -8 857 92 610
Årets resultat -1 296 188 12 916 15 050 2 609 42 740 7 802 3 917 -10 255 59 674
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 771 625 795 732 455 617 457 875 454 737 453 227 1 042 329 1 065 462 1 114 183 1 100 582
Omsättningstillgångar 142 492 77 146 8 341 4 547 1 484 3 692 29 870 135 746 79 726 50 785
Tillgångar 914 117 872 878 463 958 462 422 456 221 456 919 1 072 199 1 201 208 1 193 909 1 151 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 778 61 074 22 327 166 851 161 460 162 735 8 962 1 010 11 448 1 278
Obeskattade reserver 14 785 20 660 23 738 23 029 20 729 19 909 23 954 49 279 44 683 35 342
Avsättningar (tkr) 0 0 8 150 7 462 7 508 7 077 35 566 35 0 10 000
Långfristiga skulder 823 095 777 475 384 272 0 0 0 0 0 39 0
Kortfristiga skulder 16 459 13 669 25 471 265 080 266 524 267 198 1 003 717 1 150 884 1 137 739 1 104 747
Skulder och eget kapital 914 117 872 878 463 958 462 422 456 221 456 919 1 072 199 1 201 208 1 193 909 1 151 367
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 82 602 81 193 79 431 73 915 67 091 72 950 133 417 162 548 118 511 175 436
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 56 119 28 908 44 662 39 641 21 406 11 390 56 088 88 465 49 326 138 205
Nettoomsättningförändring 1,48% 0,71% 7,46% 10,17% -8,03% -29,36% -1,24% -3,64% 9,06% -%
Du Pont-modellen 3,45% 3,31% 5,77% 5,07% 1,91% 16,46% 3,91% 6,35% 3,11% 10,93%
Vinstmarginal 38,83% 36,14% 33,72% 31,72% 12,97% 103,09% 40,64% 72,94% 34,20% 126,50%
Bruttovinstmarginal 74,51% 71,20% 36,83% 34,96% 40,73% 44,95% 46,39% 42,58% 46,13% 50,17%
Rörelsekapital/omsättning 155,27% 79,36% -21,57% -352,48% -395,05% -361,21% -943,04% -970,84% -975,03% -1 059,29%
Soliditet 7,80% 8,84% 8,80% 39,75% 38,74% 38,83% 2,48% 3,04% 3,65% 2,32%
Kassalikviditet 865,74% 564,39% 32,75% 1,72% 0,56% 1,38% 2,98% 11,79% 7,01% 4,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...