Visa allt om Skivakuten Nytt & Begagnat i Hudiksvall SNOBB AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 043 3 571 3 500 3 230 3 582 3 381 4 314 4 558 4 607 4 701
Övrig omsättning 37 8 14 17 120 2 - - 2 2
Rörelseresultat (EBIT) 272 87 96 47 -221 166 -206 -249 -33 96
Resultat efter finansnetto 269 87 93 45 -229 140 -216 -255 -41 82
Årets resultat 269 87 93 45 -166 78 -216 -279 -15 50
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 26 5 6 8 6 14 23 49 80
Omsättningstillgångar 879 571 549 591 561 830 794 916 1 164 1 049
Tillgångar 923 597 554 597 569 835 807 940 1 213 1 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 563 294 207 114 69 235 157 373 652 667
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 33 0 0 0 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 5 0 0 0 47 61 0 0 60
Kortfristiga skulder 334 298 346 482 500 520 589 566 560 376
Skulder och eget kapital 923 597 554 597 569 835 807 940 1 213 1 129
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 198 109 112 112 192 382 376 300 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 434 286 278 174 362 287 293 305 424 370
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 139 158 137 136 171 214 344 327 331 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 080 3 579 3 514 3 247 3 702 3 383 4 314 4 558 4 609 4 703
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 348 1 190 1 167 1 615 1 791 1 691 1 079 1 140 1 152 1 175
Personalkostnader per anställd (tkr) 110 123 94 136 251 344 266 257 231 186
Rörelseresultat, EBITDA 281 94 99 50 -216 174 -191 -223 5 133
Nettoomsättningförändring 13,22% 2,03% 8,36% -9,83% 5,94% -21,63% -5,35% -1,06% -2,00% -%
Du Pont-modellen 29,47% 14,74% 17,33% 7,87% -38,84% 19,88% -25,28% -26,49% -2,56% 8,50%
Vinstmarginal 6,73% 2,46% 2,74% 1,46% -6,17% 4,91% -4,73% -5,46% -0,67% 2,04%
Bruttovinstmarginal 32,15% 33,30% 34,03% 32,85% 26,58% 47,03% 36,58% 33,90% 35,34% 35,01%
Rörelsekapital/omsättning 13,48% 7,64% 5,80% 3,37% 1,70% 9,17% 4,75% 7,68% 13,11% 14,32%
Soliditet 61,00% 49,25% 37,36% 19,10% 12,13% 31,06% 19,45% 39,68% 53,75% 60,74%
Kassalikviditet 108,08% 55,37% 26,88% 23,86% 17,00% 14,62% 17,32% 37,46% 86,07% 105,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...