Visa allt om Kulhagen AB
Visa allt om Kulhagen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 830 953 1 092 935 1 186 918 0 0 106 106
Övrig omsättning - - - - - 30 202 45 90 12
Rörelseresultat (EBIT) -91 55 47 9 -41 145 98 -202 -109 -2 457
Resultat efter finansnetto -59 84 102 19 27 182 -364 -237 -260 -1 721
Årets resultat -59 84 102 19 27 182 -545 -237 -260 -1 023
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 656 656 656 656 656 0 0 2 650 2 672 2 694
Omsättningstillgångar 3 062 3 274 3 144 3 025 3 093 3 618 3 352 1 196 2 257 3 149
Tillgångar 3 718 3 930 3 801 3 681 3 749 3 618 3 352 3 846 4 929 5 843
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 241 3 300 3 217 3 114 3 096 3 069 2 887 3 432 3 651 3 912
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 -120 737 0
Kortfristiga skulder 477 630 584 566 654 549 465 534 540 1 932
Skulder och eget kapital 3 718 3 930 3 801 3 681 3 749 3 618 3 352 3 846 4 929 5 843
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 330 0 2 3 57
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 326 360 360 439 0 0 0 0 313
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 113 123 113 119 175 113 18 30 67 133
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 830 953 1 092 935 1 186 948 202 45 196 118
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 830 953 1 092 935 593 918 - - 106 106
Personalkostnader per anställd (tkr) 489 506 509 528 342 502 23 43 88 461
Rörelseresultat, EBITDA -91 55 47 9 -41 145 98 -180 -87 -2 435
Nettoomsättningförändring -12,91% -12,73% 16,79% -21,16% 29,19% -% -% -100,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen -1,51% 2,26% 2,87% 1,17% 0,83% 5,06% -% -% -2,03% -29,30%
Vinstmarginal -6,75% 9,34% 9,98% 4,60% 2,61% 19,93% -% -% -94,34% -1 615,09%
Bruttovinstmarginal 93,61% 100,00% 95,88% 99,79% 94,86% 89,22% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 311,45% 277,44% 234,43% 262,99% 205,65% 334,31% -% -% 1 619,81% 1 148,11%
Soliditet 87,17% 83,97% 84,64% 84,60% 82,58% 84,83% 86,13% 89,24% 74,07% 66,95%
Kassalikviditet 641,93% 519,68% 538,36% 534,45% 472,94% 659,02% 720,86% 223,97% 417,96% 162,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...