Visa allt om Kulhagen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 953 1 092 935 1 186 918 0 0 106 106 34 892
Övrig omsättning - - - - 30 202 45 90 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 55 47 9 -41 145 98 -202 -109 -2 457 -719
Resultat efter finansnetto 84 102 19 27 182 -364 -237 -260 -1 721 -72
Årets resultat 84 102 19 27 182 -545 -237 -260 -1 023 -35
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 656 656 656 656 0 0 2 650 2 672 2 694 2 744
Omsättningstillgångar 3 274 3 144 3 025 3 093 3 618 3 352 1 196 2 257 3 149 9 097
Tillgångar 3 930 3 801 3 681 3 749 3 618 3 352 3 846 4 929 5 843 11 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 300 3 217 3 114 3 096 3 069 2 887 3 432 3 651 3 912 5 035
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 -120 737 0 0
Kortfristiga skulder 630 584 566 654 549 465 534 540 1 932 6 806
Skulder och eget kapital 3 930 3 801 3 681 3 749 3 618 3 352 3 846 4 929 5 843 11 841
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - - 330 0 2 3 57 644
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 326 360 360 439 0 0 0 0 313 915
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 123 113 119 175 113 18 30 67 133 517
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 0 100 100
Omsättning 953 1 092 935 1 186 948 202 45 196 118 34 892
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 1 1 1 1 1 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 953 1 092 935 593 918 - - 106 106 5 815
Personalkostnader per anställd (tkr) 506 509 528 342 502 23 43 88 461 398
Rörelseresultat, EBITDA 55 47 9 -41 145 98 -180 -87 -2 435 -664
Nettoomsättningförändring -12,73% 16,79% -21,16% 29,19% -% -% -100,00% 0,00% -99,70% -%
Du Pont-modellen 2,26% 2,87% 1,17% 0,83% 5,06% -% -% -2,03% -29,30% -0,30%
Vinstmarginal 9,34% 9,98% 4,60% 2,61% 19,93% -% -% -94,34% -1 615,09% -0,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 95,88% 99,79% 94,86% 89,22% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 277,44% 234,43% 262,99% 205,65% 334,31% -% -% 1 619,81% 1 148,11% 6,57%
Soliditet 83,97% 84,64% 84,60% 82,58% 84,83% 86,13% 89,24% 74,07% 66,95% 42,52%
Kassalikviditet 519,68% 538,36% 534,45% 472,94% 659,02% 720,86% 223,97% 417,96% 162,99% 132,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...