Visa allt om KategoriKommunikation AB
Visa allt om KategoriKommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -10 -8 -7 -6 -6 -6 -12 -19 -38
Resultat efter finansnetto -8 -10 -8 -7 -6 -6 -6 -12 -19 -44
Årets resultat -8 -10 -8 -7 -6 -6 -6 -12 -19 -44
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 9 14
Omsättningstillgångar 2 2 2 5 4 4 5 7 14 27
Tillgångar 2 2 2 5 4 4 5 10 22 41
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -51 -43 -33 -25 -19 -13 -7 -1 11 30
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 45 35 30 22 16 12 11 11 11
Skulder och eget kapital 2 2 2 5 4 4 5 10 22 41
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -10 -8 -7 -6 -6 -3 -7 -14 -32
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -2 550,00% -2 150,00% -1 650,00% -500,00% -475,00% -325,00% -140,00% -10,00% 50,00% 73,17%
Kassalikviditet 3,77% 4,44% 5,71% 16,67% 18,18% 25,00% 41,67% 63,64% 127,27% 245,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...