Visa allt om KategoriKommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -8 -7 -6 -6 -6 -12 -19 -38 -88
Resultat efter finansnetto -10 -8 -7 -6 -6 -6 -12 -19 -44 -56
Årets resultat -10 -8 -7 -6 -6 -6 -12 -19 -44 -56
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 9 14 20
Omsättningstillgångar 2 2 5 4 4 5 7 14 27 23
Tillgångar 2 2 5 4 4 5 10 22 41 43
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -43 -33 -25 -19 -13 -7 -1 11 30 -1
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 35 30 22 16 12 11 11 11 44
Skulder och eget kapital 2 2 5 4 4 5 10 22 41 43
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 22
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 43
Rörelseresultat, EBITDA -10 -8 -7 -6 -6 -3 -7 -14 -32 -82
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -130,23%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -254,55%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -95,45%
Soliditet -2 150,00% -1 650,00% -500,00% -475,00% -325,00% -140,00% -10,00% 50,00% 73,17% -2,33%
Kassalikviditet 4,44% 5,71% 16,67% 18,18% 25,00% 41,67% 63,64% 127,27% 245,45% 52,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...