Visa allt om Roaslätt Skog och Allservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 415 348 291 437 343 212 215 238 249 2 351
Övrig omsättning 125 11 - - - - - - 128 82
Rörelseresultat (EBIT) 107 30 -89 42 31 -8 -85 3 -121 206
Resultat efter finansnetto 107 30 -89 41 30 -9 -86 6 -105 203
Årets resultat 95 30 -89 41 30 -9 -86 3 165 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 12 41 71 100 129 0 788
Omsättningstillgångar 220 80 43 157 80 21 23 104 518 561
Tillgångar 220 80 43 169 122 92 123 233 518 1 349
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 44 14 103 62 32 41 127 454 489
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 36 29 66 59 59 81 105 64 525
Skulder och eget kapital 220 80 43 169 122 92 123 233 518 1 349
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 142 - 89 9 129 98 228 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 141 126 0 109 0 0 0 0 10 261
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 58 65 70 58 53 26 67 43 70 181
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 330 200
Omsättning 540 359 291 437 343 212 215 238 377 2 433
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 415 348 291 437 343 212 215 238 125 1 176
Personalkostnader per anställd (tkr) 209 197 218 172 151 36 196 142 154 403
Rörelseresultat, EBITDA 107 30 -77 71 60 21 -56 20 -121 384
Nettoomsättningförändring 19,25% 19,59% -33,41% 27,41% 61,79% -1,40% -9,66% -4,42% -89,41% -%
Du Pont-modellen 48,64% 37,50% -206,98% 24,85% 25,41% -8,70% -69,11% 3,00% -20,08% 15,34%
Vinstmarginal 25,78% 8,62% -30,58% 9,61% 9,04% -3,77% -39,53% 2,94% -41,77% 8,80%
Bruttovinstmarginal 85,78% 93,10% 92,78% 83,75% 89,21% 93,87% 95,81% 97,90% 63,86% 50,79%
Rörelsekapital/omsättning 33,49% 12,64% 4,81% 20,82% 6,12% -17,92% -26,98% -0,42% 182,33% 1,53%
Soliditet 62,73% 55,00% 32,56% 60,95% 50,82% 34,78% 33,33% 54,51% 87,64% 54,13%
Kassalikviditet 271,60% 222,22% 148,28% 237,88% 135,59% 35,59% 28,40% 99,05% 809,38% 106,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...