Visa allt om Luleå Byggtransporter Aktiebolag
Visa allt om Luleå Byggtransporter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 365 224 170 107 0 205 1 904 1 847 1 888 1 760
Övrig omsättning - - - - - 640 12 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 132 -40 72 22 -7 364 262 120 23 -32
Resultat efter finansnetto 160 -6 100 102 41 407 299 149 51 -6
Årets resultat 131 42 84 98 41 242 228 116 98 29
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 700 700 700 700 700 700 700 700 822
Omsättningstillgångar 269 247 264 205 144 323 634 603 581 408
Tillgångar 969 947 964 905 844 1 023 1 334 1 303 1 281 1 230
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 855 824 842 798 750 884 1 102 1 074 1 058 980
Obeskattade reserver 40 40 90 90 90 90 0 0 0 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 74 83 32 17 4 49 231 229 223 175
Skulder och eget kapital 969 947 964 905 844 1 023 1 334 1 303 1 281 1 230
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 300 613 607 570 561
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 198 222 83 70 0 0 7 7 4 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 18 23 4 7 0 131 289 351 350 292
Utdelning till aktieägare 0 100 60 40 50 175 460 100 100 20
Omsättning 365 224 170 107 0 845 1 916 1 847 1 888 1 760
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 365 224 170 - - 205 952 924 944 880
Personalkostnader per anställd (tkr) 219 251 87 - - 449 462 485 465 431
Rörelseresultat, EBITDA 132 -40 72 22 -7 364 262 120 145 92
Nettoomsättningförändring 62,95% 31,76% 58,88% -% -100,00% -89,23% 3,09% -2,17% 7,27% -%
Du Pont-modellen 16,51% -0,63% 10,37% 11,27% -% 39,78% 22,41% 11,44% 4,14% -0,33%
Vinstmarginal 43,84% -2,68% 58,82% 95,33% -% 198,54% 15,70% 8,07% 2,81% -0,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,42% 73,21% 136,47% 175,70% -% 133,66% 21,17% 20,25% 18,96% 13,24%
Soliditet 91,46% 90,31% 94,63% 95,93% 96,72% 92,90% 82,61% 82,43% 82,59% 84,07%
Kassalikviditet 363,51% 297,59% 825,00% 1 205,88% 3 600,00% 659,18% 274,46% 263,32% 260,54% 233,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...