Visa allt om PJ Bygg o Design AB
Visa allt om PJ Bygg o Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 77 16 53 151 - 0 0 91 9 67
Övrig omsättning - 18 - 6 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 1 9 -26 - -11 -25 -80 -62 -123
Resultat efter finansnetto 20 1 9 -26 - -11 -25 -80 -63 -126
Årets resultat 20 1 9 -26 - -11 -25 -80 -63 -126
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 60 60 60 - 0 0 0 4 18
Omsättningstillgångar 89 72 86 50 - 1 0 67 59 129
Tillgångar 149 132 148 110 - 1 0 67 63 147
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 139 -31 -32 -41 - -58 -47 -22 58 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 142 - 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 162 178 9 - 59 47 89 5 26
Skulder och eget kapital 149 132 148 110 - 1 0 67 63 147
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 30 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 - 0 2 15 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Omsättning 77 34 53 157 - 0 0 91 9 67
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 - 0 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 91 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 48 - -
Rörelseresultat, EBITDA 20 1 9 -26 - -11 -25 -76 -60 -121
Nettoomsättningförändring 381,25% -69,81% -64,90% -% -% -% -100,00% 911,11% -86,57% -%
Du Pont-modellen 13,42% 0,76% 6,08% -23,64% -% -% -% -117,91% -98,41% -83,67%
Vinstmarginal 25,97% 6,25% 16,98% -17,22% -% -% -% -86,81% -688,89% -183,58%
Bruttovinstmarginal 54,55% 50,00% 71,70% 51,66% -% -% -% 18,68% 100,00% 71,64%
Rörelsekapital/omsättning 102,60% -562,50% -173,58% 27,15% -% -% -% -24,18% 600,00% 153,73%
Soliditet 93,29% -23,48% -21,62% -37,27% -% -5 800,00% -% -32,84% 92,06% 82,31%
Kassalikviditet 890,00% 44,44% 48,31% 555,56% -% 1,69% 0,00% 75,28% 1 180,00% 496,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...