Visa allt om Träslövsläge Bygg Aktiebolag
Visa allt om Träslövsläge Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 990 595 964 1 145 1 122 2 193 2 567 2 355 1 374 1 863
Övrig omsättning - 30 - - - - 938 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 215 98 -62 117 300 -824 -234 452 -185 -41
Resultat efter finansnetto 175 68 -96 93 265 -902 -248 415 -185 -41
Årets resultat 175 68 -96 93 265 -902 -247 397 -185 -41
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 107 1 1 2 16 45 23 35 36
Omsättningstillgångar 126 65 52 283 179 405 1 442 1 341 454 480
Tillgångar 211 172 53 284 181 422 1 487 1 364 489 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -298 -473 -541 -445 -538 -802 99 130 -267 -82
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 391 405 457 281 240 257 548 847 677 455
Kortfristiga skulder 118 239 137 448 479 967 840 386 80 143
Skulder och eget kapital 211 172 53 284 181 422 1 487 1 364 489 516
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 372 276 297 98
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 267 115 517 301 100 467 875 250 0 107
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 108 59 214 120 53 256 454 224 155 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 990 625 964 1 145 1 122 2 193 3 505 2 355 1 374 1 863
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 0 0 - - 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 990 595 482 - - - - 1 178 687 932
Personalkostnader per anställd (tkr) 375 173 368 - - - - 381 226 167
Rörelseresultat, EBITDA 237 102 -62 117 305 -819 -224 462 -173 -28
Nettoomsättningförändring 66,39% -38,28% -15,81% 2,05% -48,84% -14,57% 9,00% 71,40% -26,25% -%
Du Pont-modellen 101,90% 56,98% -116,98% 41,20% 166,85% -195,26% -15,74% 33,14% -37,63% -7,95%
Vinstmarginal 21,72% 16,47% -6,43% 10,22% 26,92% -37,57% -9,12% 19,19% -13,39% -2,20%
Bruttovinstmarginal 76,77% 68,24% 90,56% 72,40% 77,45% 54,86% 38,80% 66,07% 43,52% 31,45%
Rörelsekapital/omsättning 0,81% -29,24% -8,82% -14,41% -26,74% -25,63% 23,45% 40,55% 27,22% 18,09%
Soliditet -141,23% -275,00% -1 020,75% -156,69% -297,24% -190,05% 6,66% 9,58% -54,60% -15,89%
Kassalikviditet 106,78% 27,20% 37,96% 63,17% 37,37% 41,88% 171,67% 347,41% 567,50% 333,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...