Visa allt om Träslövsläge Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 595 964 1 145 1 122 2 193 2 567 2 355 1 374 1 863 1 879
Övrig omsättning 30 - - - - 938 - - - 13
Rörelseresultat (EBIT) 98 -62 117 300 -824 -234 452 -185 -41 -158
Resultat efter finansnetto 68 -96 93 265 -902 -248 415 -185 -41 -160
Årets resultat 68 -96 93 265 -902 -247 397 -185 -41 -156
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 1 1 2 16 45 23 35 36 102
Omsättningstillgångar 65 52 283 179 405 1 442 1 341 454 480 349
Tillgångar 172 53 284 181 422 1 487 1 364 489 516 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -473 -541 -445 -538 -802 99 130 -267 -82 -41
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 405 457 281 240 257 548 847 677 455 405
Kortfristiga skulder 239 137 448 479 967 840 386 80 143 88
Skulder och eget kapital 172 53 284 181 422 1 487 1 364 489 516 451
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 372 276 297 98 169
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 115 517 301 100 467 875 250 0 107 375
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 59 214 120 53 256 454 224 155 128 225
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 625 964 1 145 1 122 2 193 3 505 2 355 1 374 1 863 1 892
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 0 0 - - 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 595 482 - - - - 1 178 687 932 626
Personalkostnader per anställd (tkr) 173 368 - - - - 381 226 167 258
Rörelseresultat, EBITDA 102 -62 117 305 -819 -224 462 -173 -28 -138
Nettoomsättningförändring -38,28% -15,81% 2,05% -48,84% -14,57% 9,00% 71,40% -26,25% -0,85% -%
Du Pont-modellen 56,98% -116,98% 41,20% 166,85% -195,26% -15,74% 33,14% -37,63% -7,95% -35,03%
Vinstmarginal 16,47% -6,43% 10,22% 26,92% -37,57% -9,12% 19,19% -13,39% -2,20% -8,41%
Bruttovinstmarginal 68,24% 90,56% 72,40% 77,45% 54,86% 38,80% 66,07% 43,52% 31,45% 45,98%
Rörelsekapital/omsättning -29,24% -8,82% -14,41% -26,74% -25,63% 23,45% 40,55% 27,22% 18,09% 13,89%
Soliditet -275,00% -1 020,75% -156,69% -297,24% -190,05% 6,66% 9,58% -54,60% -15,89% -9,09%
Kassalikviditet 27,20% 37,96% 63,17% 37,37% 41,88% 171,67% 347,41% 567,50% 333,57% 386,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...