Visa allt om N H i Karlskrona AB
Visa allt om N H i Karlskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 144 195 185 16 193 151 25 18 65 15
Övrig omsättning - 78 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -76 115 -27 -151 -40 -256 -203 -272 -133 -302
Resultat efter finansnetto -76 114 -27 -155 -49 -264 -209 -286 -141 -316
Årets resultat -76 114 -27 -155 -49 -264 -209 -286 -141 -316
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 229 107 214 321 428 165 233 300 24
Omsättningstillgångar 130 109 129 1 248 241 11 14 170 137
Tillgångar 310 337 236 215 569 669 177 247 470 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 578 -1 503 -1 617 -1 589 -1 434 -1 385 -1 122 -912 -627 -486
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 844 1 810 1 812 1 796 128 122 0 64 137 43
Kortfristiga skulder 44 30 41 8 1 875 1 932 1 298 1 095 960 603
Skulder och eget kapital 310 337 236 215 569 669 177 247 470 160
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 144 273 185 16 193 151 25 18 65 15
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -27 147 80 -44 67 -149 -136 -205 -103 -296
Nettoomsättningförändring -26,15% 5,41% 1 056,25% -91,71% 27,81% 504,00% 38,89% -72,31% 333,33% -%
Du Pont-modellen -24,52% 34,12% -11,44% -70,23% -7,03% -38,27% -114,69% -109,72% -28,30% -184,38%
Vinstmarginal -52,78% 58,97% -14,59% -943,75% -20,73% -169,54% -812,00% -1 505,56% -204,62% -1 966,67%
Bruttovinstmarginal 79,17% 88,21% 92,43% -25,00% 77,72% 74,83% 32,00% -161,11% -36,92% -393,33%
Rörelsekapital/omsättning 59,72% 40,51% 47,57% -43,75% -843,01% -1 119,87% -5 148,00% -6 005,56% -1 215,38% -3 106,67%
Soliditet -509,03% -445,99% -685,17% -739,07% -252,02% -207,03% -633,90% -369,23% -133,40% -303,75%
Kassalikviditet 295,45% 363,33% 314,63% 12,50% 13,23% 12,47% 0,85% 1,28% 17,71% 22,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...