Visa allt om Tönnerviks Karlshamn AB
Visa allt om Tönnerviks Karlshamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 42 39 82 404 611 1 933 2 603 2 517 2 346 2 066
Övrig omsättning - - - - - 26 - 25 - -
Rörelseresultat (EBIT) -153 -270 -223 -34 -80 769 1 010 604 695 365
Resultat efter finansnetto -155 -254 -199 12 -28 859 1 011 602 713 369
Årets resultat 4 10 7 6 2 541 576 301 382 228
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 245 261 352 453 18 30 338 90 75 59
Omsättningstillgångar 1 997 2 174 2 366 2 535 3 103 3 406 2 719 2 261 1 703 1 400
Tillgångar 2 242 2 436 2 718 2 988 3 122 3 436 3 057 2 351 1 778 1 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 600 1 596 1 586 1 588 1 582 1 730 1 340 944 823 571
Obeskattade reserver 140 301 570 781 781 822 669 475 311 129
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 502 539 563 619 758 883 1 048 932 644 760
Skulder och eget kapital 2 242 2 436 2 718 2 988 3 122 3 436 3 057 2 351 1 778 1 460
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 30 - 0 0 172 240 548 401 369
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 0 35 148 263 361 412 409 344 331
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 14 15 67 147 236 334 497 403 397
Utdelning till aktieägare 0 0 0 10 0 150 150 180 180 130
Omsättning 42 39 82 404 611 1 959 2 603 2 542 2 346 2 066
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 42 39 82 404 306 967 868 839 782 689
Personalkostnader per anställd (tkr) 30 57 58 231 217 406 351 508 401 389
Rörelseresultat, EBITDA -137 -179 -132 -14 -68 787 1 150 624 708 376
Nettoomsättningförändring 7,69% -52,44% -79,70% -33,88% -68,39% -25,74% 3,42% 7,29% 13,55% -%
Du Pont-modellen -6,33% -9,77% -6,59% 1,31% 0,29% 25,70% 35,36% 27,48% 41,45% 30,82%
Vinstmarginal -338,10% -610,26% -218,29% 9,65% 1,47% 45,68% 41,53% 25,67% 31,42% 21,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 559,52% 4 192,31% 2 198,78% 474,26% 383,80% 130,52% 64,20% 52,80% 45,14% 30,98%
Soliditet 76,24% 75,16% 74,71% 72,41% 69,11% 67,98% 59,59% 54,70% 58,88% 45,47%
Kassalikviditet 397,81% 403,34% 420,25% 409,53% 409,37% 385,73% 259,45% 242,60% 264,44% 184,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...