Visa allt om Produktions Teknik i Katrineholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -11 -18 -11 -8 -10 -6 -6 -7 -8
Resultat efter finansnetto -10 -11 -18 -11 -8 -10 -6 -6 -7 -8
Årets resultat -10 -11 -18 -11 -8 -10 -6 -6 -7 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 4 4 8 6 6 4 7 6 5
Tillgångar 6 4 4 8 6 6 4 7 6 5
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -176 -166 -156 -138 -127 -119 -110 -104 -98 -91
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 178 166 155 141 129 120 109 106 100 91
Kortfristiga skulder 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5
Skulder och eget kapital 6 4 4 8 6 6 4 7 6 5
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -11 -18 -11 -8 -10 -6 -6 -7 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -2 933,33% -4 150,00% -3 900,00% -1 725,00% -2 116,67% -1 983,33% -2 750,00% -1 485,71% -1 633,33% -1 820,00%
Kassalikviditet 120,00% 100,00% 100,00% 200,00% 150,00% 120,00% 100,00% 140,00% 120,00% 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...