Visa allt om LKL REDOVISNINGSKONSULT Aktiebolag
Visa allt om LKL REDOVISNINGSKONSULT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 276 989 1 143 1 323 1 461 981 917 1 053 978 990
Övrig omsättning - - 132 - 147 - 113 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 269 -142 329 241 879 241 -21 184 191 213
Resultat efter finansnetto 326 -51 417 116 475 279 106 191 191 229
Årets resultat 223 1 285 15 68 144 48 95 96 120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 15 15 107 147 94 127 540 429 260
Omsättningstillgångar 3 062 2 605 2 220 2 457 1 888 1 730 1 690 485 457 404
Tillgångar 3 077 2 620 2 235 2 564 2 035 1 824 1 817 1 025 886 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 480 1 257 1 256 971 956 888 744 696 600 504
Obeskattade reserver 585 535 587 528 498 270 195 163 111 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 012 828 392 1 065 581 666 879 167 175 100
Skulder och eget kapital 3 077 2 620 2 235 2 564 2 035 1 824 1 817 1 025 886 664
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 330 150 12 12 167 300 278 293 280
Varav tantiem till styrelse & VD - 330 150 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 415 210 166 317 20 10 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 161 204 134 168 53 99 126 137 133 122
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 276 989 1 275 1 323 1 608 981 1 030 1 056 978 990
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 276 989 1 143 1 323 1 461 981 917 1 053 978 990
Personalkostnader per anställd (tkr) 610 793 488 543 85 279 492 424 437 421
Rörelseresultat, EBITDA 269 -142 329 281 1 083 275 140 227 222 247
Nettoomsättningförändring 29,02% -13,47% -13,61% -9,45% 48,93% 6,98% -12,92% 7,67% -1,21% -%
Du Pont-modellen 13,10% -1,91% 18,79% 10,41% 44,42% 15,35% 5,89% 18,73% 21,56% 35,09%
Vinstmarginal 31,58% -5,06% 36,75% 20,18% 61,88% 28,54% 11,67% 18,23% 19,53% 23,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 160,66% 179,68% 159,93% 105,22% 89,46% 108,46% 88,44% 30,20% 28,83% 30,71%
Soliditet 62,93% 63,90% 76,68% 53,05% 65,01% 59,59% 48,86% 79,35% 76,74% 82,30%
Kassalikviditet 302,57% 314,61% 566,33% 230,70% 324,96% 259,76% 192,26% 290,42% 261,14% 404,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...