Visa allt om ODISEA Aktiebolag
Visa allt om ODISEA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 510 1 206 0 0 0 0 0 166 413 307
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 033 1 004 -1 -16 -33 -27 -53 -39 -42 -50
Resultat efter finansnetto 1 096 1 609 0 -1 531 -43 1 0 -44 -42 -50
Årets resultat 873 1 069 0 -1 531 0 1 0 -44 -42 -50
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 695 637 5 5 1 539 1 541 1 543 1 611 15 10
Omsättningstillgångar 853 776 7 21 23 21 29 49 129 108
Tillgångar 1 548 1 413 11 26 1 562 1 562 1 572 1 660 143 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 470 -403 -1 471 -1 471 60 60 59 59 103 75
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 681 828 624 0 0 0 222 465 11 0
Kortfristiga skulder 396 988 859 1 497 1 502 1 502 1 291 1 136 29 42
Skulder och eget kapital 1 548 1 413 11 26 1 562 1 562 1 572 1 660 143 117
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 280 - 0 0 0 0 0 66 290 135
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 88 - 0 0 0 0 0 22 91 56
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 510 1 206 0 0 0 0 0 166 413 307
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 510 - - - - - - 166 413 307
Personalkostnader per anställd (tkr) 368 - - - - - - 102 390 203
Rörelseresultat, EBITDA 1 033 1 004 -1 -16 -31 -25 -51 -36 -36 -43
Nettoomsättningförändring 25,21% -% -% -% -% -% -100,00% -59,81% 34,53% -%
Du Pont-modellen 70,87% 113,87% -% -% -% -% -% -2,29% -29,37% -41,03%
Vinstmarginal 72,65% 133,42% -% -% -% -% -% -22,89% -10,17% -15,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,26% -17,58% -% -% -% -% -% -654,82% 24,21% 21,50%
Soliditet 30,36% -28,52% -13 372,73% -5 657,69% 3,84% 3,84% 3,75% 3,55% 72,03% 64,10%
Kassalikviditet 215,40% 78,54% 0,81% 1,40% 1,53% 1,40% 2,25% 4,31% 444,83% 257,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...