Visa allt om Nivdata Aktiebolag
Visa allt om Nivdata Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 768 726 763 853 776 853 753 728 780 867
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 40 -2 34 120 48 123 58 24 45 150
Resultat efter finansnetto 189 82 109 138 84 159 127 49 76 196
Årets resultat 137 59 84 110 71 109 94 37 71 131
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 470 516 532 574 545 533 638 866 911 1 068
Omsättningstillgångar 506 449 524 566 621 690 594 390 460 350
Tillgångar 976 964 1 057 1 140 1 166 1 223 1 232 1 256 1 371 1 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 464 483 584 650 690 764 785 821 914 973
Obeskattade reserver 255 242 237 237 250 264 255 258 264 290
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 257 239 236 252 225 195 192 177 192 155
Skulder och eget kapital 976 964 1 057 1 140 1 166 1 223 1 232 1 256 1 371 1 419
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 1 443 434 0 0 458
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 443 442 442 441 435 0 0 442 462 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 244 243 243 243 242 241 211 214 221 208
Utdelning till aktieägare 170 156 160 150 150 145 130 130 130 130
Omsättning 768 726 763 853 776 853 753 728 780 867
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 768 726 763 853 - 853 753 728 780 867
Personalkostnader per anställd (tkr) 696 694 694 699 - 696 655 667 693 677
Rörelseresultat, EBITDA 40 -2 34 120 48 123 59 25 47 154
Nettoomsättningförändring 5,79% -4,85% -10,55% 9,92% -9,03% 13,28% 3,43% -6,67% -10,03% -%
Du Pont-modellen 19,77% 8,92% 10,69% 12,28% 7,38% 13,25% 10,47% 4,06% 5,76% 13,95%
Vinstmarginal 25,13% 11,85% 14,81% 16,41% 11,08% 18,99% 17,13% 7,01% 10,13% 22,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,42% 28,93% 37,75% 36,81% 51,03% 58,03% 53,39% 29,26% 34,36% 22,49%
Soliditet 67,92% 69,68% 72,74% 72,34% 74,98% 78,38% 78,97% 80,16% 80,53% 83,28%
Kassalikviditet 196,89% 187,87% 222,03% 224,60% 276,00% 353,85% 309,38% 220,34% 239,58% 225,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...