Visa allt om Nivdata Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 726 763 853 776 853 753 728 780 867 827
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 34 120 48 123 58 24 45 150 138
Resultat efter finansnetto 82 109 138 84 159 127 49 76 196 221
Årets resultat 59 84 110 71 109 94 37 71 131 107
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 516 532 574 545 533 638 866 911 1 068 832
Omsättningstillgångar 449 524 566 621 690 594 390 460 350 651
Tillgångar 964 1 057 1 140 1 166 1 223 1 232 1 256 1 371 1 419 1 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 483 584 650 690 764 785 821 914 973 1 052
Obeskattade reserver 242 237 237 250 264 255 258 264 290 278
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 239 236 252 225 195 192 177 192 155 153
Skulder och eget kapital 964 1 057 1 140 1 166 1 223 1 232 1 256 1 371 1 419 1 483
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 1 443 434 0 0 458 441
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 442 442 441 435 0 0 442 462 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 243 243 243 242 241 211 214 221 208 196
Utdelning till aktieägare 156 160 150 150 145 130 130 130 130 210
Omsättning 726 763 853 776 853 753 728 780 867 827
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 726 763 853 - 853 753 728 780 867 827
Personalkostnader per anställd (tkr) 694 694 699 - 696 655 667 693 677 646
Rörelseresultat, EBITDA -2 34 120 48 123 59 25 47 154 142
Nettoomsättningförändring -4,85% -10,55% 9,92% -9,03% 13,28% 3,43% -6,67% -10,03% 4,84% -%
Du Pont-modellen 8,92% 10,69% 12,28% 7,38% 13,25% 10,47% 4,06% 5,76% 13,95% 14,90%
Vinstmarginal 11,85% 14,81% 16,41% 11,08% 18,99% 17,13% 7,01% 10,13% 22,84% 26,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,93% 37,75% 36,81% 51,03% 58,03% 53,39% 29,26% 34,36% 22,49% 60,22%
Soliditet 69,68% 72,74% 72,34% 74,98% 78,38% 78,97% 80,16% 80,53% 83,28% 84,43%
Kassalikviditet 187,87% 222,03% 224,60% 276,00% 353,85% 309,38% 220,34% 239,58% 225,81% 425,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...