Visa allt om Läckeby Gård Aktiebolag
Visa allt om Läckeby Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 443 3 391 3 248 3 319 3 492 3 335 2 675 3 112 3 209 2 276
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 560 1 139 739 994 733 1 006 - 926 1 381 759
Resultat efter finansnetto 591 1 111 647 1 838 -155 1 007 - -5 092 1 380 1 166
Årets resultat 378 566 666 1 244 -40 771 - -5 195 1 094 798
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 279 20 296 19 624 7 979 17 109 16 939 15 744 9 287 15 326 14 121
Omsättningstillgångar 2 724 1 440 2 059 13 010 2 704 2 383 2 466 3 029 1 929 1 634
Tillgångar 23 003 21 736 21 683 20 989 19 812 19 322 18 210 12 316 17 255 15 755
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 583 17 205 16 639 15 972 14 728 14 768 13 997 7 604 13 250 12 157
Obeskattade reserver 1 365 1 240 990 1 130 960 1 250 1 310 1 630 1 860 1 800
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 879 2 441 2 772 2 593 2 477 1 807 1 656 2 546 958 484
Kortfristiga skulder 1 175 850 1 283 1 294 1 647 1 496 1 246 536 1 187 1 314
Skulder och eget kapital 23 003 21 736 21 683 20 989 19 812 19 322 18 210 12 316 17 255 15 755
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 732 658 200 200 200 200 170 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 757 748 0 0 511 479 452 456 441 324
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 236 191 204 216 245 226 226 225 250 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 451 0
Omsättning 3 443 3 391 3 248 3 319 3 492 3 335 2 675 3 112 3 209 2 276
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 861 848 1 083 1 106 1 164 1 112 892 1 037 1 070 1 138
Personalkostnader per anställd (tkr) 248 235 312 291 322 303 292 294 287 296
Rörelseresultat, EBITDA 660 1 279 889 1 141 813 1 048 - 966 1 448 819
Nettoomsättningförändring 1,53% 4,40% -2,14% -4,95% 4,71% 24,67% -14,04% -3,02% 40,99% -%
Du Pont-modellen 2,56% 5,41% 3,65% 12,53% 4,03% 5,47% -% 7,82% 8,28% 7,48%
Vinstmarginal 17,11% 34,71% 24,38% 79,21% 22,88% 31,69% -% 30,94% 44,50% 51,76%
Bruttovinstmarginal 88,24% 92,75% 81,99% 80,42% 81,79% 79,61% -% 78,86% 88,41% 76,71%
Rörelsekapital/omsättning 44,99% 17,40% 23,89% 353,00% 30,27% 26,60% 45,61% 80,11% 23,12% 14,06%
Soliditet 81,07% 83,60% 80,30% 80,06% 77,91% 81,20% 82,17% 71,27% 84,55% 85,39%
Kassalikviditet 162,38% 91,65% 100,78% 957,88% 125,08% 114,84% 156,90% 397,20% 96,97% 71,31%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...