Visa allt om TRIKARNA EL Aktiebolag
Visa allt om TRIKARNA EL Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 8 791 11 060 13 346 16 278 14 389 33 325 10 519 16 148 13 200 12 963
Övrig omsättning 2 788 152 148 181 146 188 245 184 293 240
Rörelseresultat (EBIT) 4 781 37 -173 221 226 7 274 197 1 540 57 724
Resultat efter finansnetto 5 125 41 12 364 287 7 297 259 1 604 132 741
Årets resultat 5 775 238 5 273 186 4 035 167 850 90 402
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 265 285 310 282 361 440 499 344 408
Omsättningstillgångar 8 199 5 189 6 087 10 559 10 527 14 415 12 119 7 971 5 870 5 948
Tillgångar 8 216 5 455 6 372 10 869 10 808 14 775 12 559 8 470 6 214 6 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 392 617 379 3 374 3 100 6 664 2 630 3 363 2 513 2 423
Obeskattade reserver 200 2 492 2 780 2 814 2 859 2 865 1 087 1 091 695 723
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0
Kortfristiga skulder 1 623 2 346 3 212 4 681 4 848 5 246 8 843 4 016 2 861 3 209
Skulder och eget kapital 8 216 5 455 6 372 10 869 10 808 14 775 12 559 8 470 6 214 6 356
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 2 331 1 423 1 046 682 1 146
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 1 563 1 152 1 046 682 986
Löner till övriga anställda 2 800 4 885 5 883 5 878 4 655 3 625 3 637 3 948 4 049 4 049
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 115 2 360 2 335 2 684 2 134 2 558 2 188 2 223 2 148 2 380
Utdelning till aktieägare 6 270 0 0 3 000 0 0 0 900 0 0
Omsättning 11 579 11 212 13 494 16 459 14 535 33 513 10 764 16 332 13 493 13 203
Nyckeltal
Antal anställda 6 14 14 16 14 14 14 16 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 465 790 953 1 017 1 028 2 380 751 1 009 733 720
Personalkostnader per anställd (tkr) 663 528 601 540 492 628 531 462 396 436
Rörelseresultat, EBITDA 4 798 56 -147 277 281 7 354 280 1 624 121 795
Nettoomsättningförändring -20,52% -17,13% -18,01% 13,13% -56,82% 216,81% -34,86% 22,33% 1,83% -%
Du Pont-modellen 62,41% 0,86% 0,31% 3,41% 2,73% 49,41% 2,10% 19,04% 2,22% 11,74%
Vinstmarginal 58,33% 0,42% 0,15% 2,28% 2,05% 21,91% 2,51% 9,99% 1,05% 5,75%
Bruttovinstmarginal 79,66% 78,34% 74,04% 65,50% 63,18% 85,48% 17,95% 45,61% 74,07% 65,02%
Rörelsekapital/omsättning 74,80% 25,71% 21,54% 36,11% 39,47% 27,51% 31,14% 24,49% 22,80% 21,13%
Soliditet 79,70% 46,94% 38,10% 50,12% 48,18% 59,39% 27,17% 48,98% 48,49% 46,31%
Kassalikviditet 505,18% 221,18% 189,51% 225,57% 217,14% 269,42% 137,05% 183,96% 202,62% 175,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...