Visa allt om Svenska Golfförbundet Event AB
Visa allt om Svenska Golfförbundet Event AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 930 1 012 8 549 800 0 0 46 314 74 300 53 544 39 750
Övrig omsättning - - - - - 125 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -361 -417 -192 -299 -3 35 -2 920 -286 -6 063 -2 294
Resultat efter finansnetto -361 -418 -186 -292 4 2 -3 683 -543 -6 258 -2 351
Årets resultat -361 -418 14 8 4 2 -3 683 -543 -6 258 -1 791
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 220 1 533 832 0
Omsättningstillgångar 724 567 2 082 1 186 708 737 11 573 37 225 17 758 12 312
Tillgångar 724 567 2 082 1 186 708 737 11 793 38 758 18 589 12 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 113 431 417 409 405 403 486 530 887
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 572 453 1 650 768 299 331 11 391 38 272 18 060 11 424
Skulder och eget kapital 724 567 2 082 1 186 708 737 11 793 38 758 18 589 12 312
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 1 046 780 667 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 639 647 590 552 0 0 960 656 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 360 357 341 302 0 0 1 030 640 419 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 930 1 012 8 549 800 0 125 46 314 74 300 53 544 39 750
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 3 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 930 1 012 8 549 800 - - 15 438 24 767 53 544 39 750
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 284 1 022 1 043 879 - - 1 105 731 1 299 355
Rörelseresultat, EBITDA -361 -417 -192 -299 -3 35 -2 307 315 -5 647 -2 293
Nettoomsättningförändring -8,10% -88,16% 968,62% -% -% -100,00% -37,67% 38,76% 34,70% -%
Du Pont-modellen -49,86% -73,37% -8,89% -24,54% -% -% -24,50% -0,41% -32,40% -18,53%
Vinstmarginal -38,82% -41,11% -2,16% -36,38% -% -% -6,24% -0,21% -11,25% -5,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,34% 11,26% 5,05% 52,25% -% -% 0,39% -1,41% -0,56% 2,23%
Soliditet 20,99% 19,93% 20,70% 35,16% 57,77% 54,95% 3,42% 1,25% 2,85% 7,20%
Kassalikviditet 126,57% 125,17% 126,18% 154,43% 236,79% 222,66% 101,60% 97,26% 98,33% 107,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...