Visa allt om Bo Westerdahl Design Aktiebolag
Visa allt om Bo Westerdahl Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 123 51 64 200 513 982 429 460 846 1 731
Övrig omsättning - - - - - 77 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -33 -152 -90 -61 191 562 40 -148 104 -63
Resultat efter finansnetto -30 485 -2 121 89 764 319 -144 235 361
Årets resultat 15 485 6 144 134 649 323 -21 69 327
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 447 454 460 470 485 501 495 303
Omsättningstillgångar 2 080 2 130 1 276 1 382 1 385 1 863 1 401 1 156 2 218 2 259
Tillgångar 2 080 2 130 1 724 1 836 1 845 2 334 1 886 1 658 2 713 2 562
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 577 1 762 1 278 1 271 1 127 1 493 844 520 541 473
Obeskattade reserver 275 320 320 361 384 504 535 576 737 887
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 019 990
Kortfristiga skulder 1 227 47 127 203 334 337 507 560 416 212
Skulder och eget kapital 2 080 2 130 1 724 1 836 1 845 2 334 1 886 1 658 2 713 2 562
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 26 416
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 15 12 22 43 303
Utdelning till aktieägare 0 1 200 0 0 0 500 0 0 0 0
Omsättning 123 51 64 200 513 1 059 429 460 846 1 731
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 123 51 64 200 513 982 429 460 846 1 731
Personalkostnader per anställd (tkr) 14 18 19 35 50 28 27 30 87 777
Rörelseresultat, EBITDA -33 -152 -90 -55 204 577 56 -126 126 -28
Nettoomsättningförändring 141,18% -20,31% -68,00% -61,01% -47,76% 128,90% -6,74% -45,63% -51,13% -%
Du Pont-modellen -1,44% 22,82% -0,12% 7,35% 14,25% 36,76% 16,91% -8,20% 8,66% 14,09%
Vinstmarginal -24,39% 952,94% -3,12% 67,50% 51,27% 87,37% 74,36% -29,57% 27,78% 20,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 693,50% 4 084,31% 1 795,31% 589,50% 204,87% 155,40% 208,39% 129,57% 213,00% 118,26%
Soliditet 38,05% 94,44% 88,61% 83,72% 76,42% 79,88% 65,66% 56,38% 39,50% 43,39%
Kassalikviditet 169,52% 4 531,91% 1 004,72% 680,79% 414,67% 552,82% 276,33% 206,43% 533,17% 1 065,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...