Visa allt om Svensk Byggsyn Aktiebolag
Visa allt om Svensk Byggsyn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 267 1 331 1 581 1 764 2 111 2 272 2 164 2 041 2 003 2 041
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 10 18 -152 3 142 249 13 0 112
Resultat efter finansnetto -1 2 11 -161 -8 138 241 5 -9 108
Årets resultat -1 2 11 -116 0 101 131 2 -9 76
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 190 160 153 168 156 112 130 179 63
Omsättningstillgångar 332 469 438 535 726 1 052 687 488 452 548
Tillgångar 471 659 598 689 894 1 207 798 618 631 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 329 331 328 317 433 560 459 328 326 335
Obeskattade reserver 0 0 0 0 45 60 60 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 166 40 120 170 230 50 100 90 0
Kortfristiga skulder 142 163 229 251 246 358 229 190 215 277
Skulder och eget kapital 471 659 598 689 894 1 207 798 618 631 612
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 655 720 680 576 596 556 558
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 378 370 472 4 4 17 9 4 20 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 159 158 159 253 292 283 258 282 253 233
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0
Omsättning 1 267 1 331 1 581 1 764 2 111 2 272 2 164 2 043 2 003 2 041
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 267 1 331 791 882 1 056 1 136 1 082 1 021 1 002 1 021
Personalkostnader per anställd (tkr) 537 532 325 460 510 491 423 442 34 404
Rörelseresultat, EBITDA 79 94 83 -97 85 207 305 69 1 147
Nettoomsättningförändring -4,81% -15,81% -10,37% -16,44% -7,09% 4,99% 6,03% 1,90% -1,86% -%
Du Pont-modellen 1,06% 1,52% 3,01% -22,06% 0,34% 11,76% 31,20% 2,10% 0,00% 18,30%
Vinstmarginal 0,39% 0,75% 1,14% -8,62% 0,14% 6,25% 11,51% 0,64% 0,00% 5,49%
Bruttovinstmarginal 86,50% 91,59% 87,16% 84,98% 91,28% 87,37% 86,04% 83,83% 45,03% 83,98%
Rörelsekapital/omsättning 15,00% 22,99% 13,22% 16,10% 22,74% 30,55% 21,16% 14,60% 11,83% 13,28%
Soliditet 69,85% 50,23% 54,85% 46,01% 52,14% 50,06% 63,06% 53,07% 51,66% 54,74%
Kassalikviditet 233,80% 287,73% 191,27% 213,15% 295,12% 293,85% 300,00% 256,84% 210,23% 197,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...