Visa allt om SL Infrateknik Aktiebolag
Visa allt om SL Infrateknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 94 002 75 823 84 600 0 214 065 2 622 500 0 0 0 24
Övrig omsättning 26 512 1 455 3 020 13 420 5 730 412 033 2 280 42 132 - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 763 -5 354 -5 011 -25 778 -32 809 414 863 -20 496 24 953 -14 499 -10 090
Resultat efter finansnetto 19 372 -7 096 123 174 -57 788 -36 165 425 709 -9 760 19 303 -9 964 -2 775
Årets resultat 0 0 123 174 -57 788 -36 165 425 709 -9 760 18 111 -23 240 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 278 376 1 447 167 1 571 907 818 338 276 563 254 280 271 475 201 171 246 874 145 096
Omsättningstillgångar 1 662 308 1 579 490 1 272 304 1 109 256 649 549 594 143 323 300 409 389 1 840 241 1 985 846
Tillgångar 2 940 684 3 026 657 2 844 211 1 927 594 926 112 848 423 594 775 610 560 2 087 115 2 130 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 193 4 193 1 314 1 314 1 314 1 314 1 314 1 281 -149 764 120
Obeskattade reserver 13 276 13 276 13 276 13 276 13 276 13 276 13 276 13 276 13 276 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 12 551 32 505 133 083 144 427 160 602 0
Långfristiga skulder 539 438 555 739 552 513 549 468 550 923 552 378 110 755 112 210 0 411 331
Kortfristiga skulder 2 383 777 2 453 449 2 277 108 1 363 536 348 048 248 950 336 347 339 368 2 063 001 1 719 491
Skulder och eget kapital 2 940 684 3 026 657 2 844 211 1 927 594 926 112 848 423 594 775 610 560 2 087 115 2 130 942
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 120 514 77 278 87 620 13 420 219 795 3 034 533 2 280 42 132 0 24
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 111 191 72 756 79 695 12 507 -8 476 440 782 -2 946 41 401 -1 229 -1 802
Nettoomsättningförändring 23,98% -10,37% -% -100,00% -91,84% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 0,66% -0,17% 4,48% -% -3,45% 51,09% -% -% -% 0,61%
Vinstmarginal 20,62% -6,98% 150,59% -% -14,92% 16,53% -% -% -% 54 562,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -767,50% -1 152,63% -1 187,71% -% 140,85% 13,16% -% -% -% 1 109 812,50%
Soliditet 0,49% 0,48% 0,41% 0,58% 1,20% 1,31% 1,87% 1,78% -6,72% 0,01%
Kassalikviditet 1,33% 6,95% 5,61% 6,16% 66,14% 52,52% 78,44% 59,60% 66,77% 38,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...