Visa allt om LA VILLA HOVA Aktiebolag
Visa allt om LA VILLA HOVA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 72 91 46 73 53 77 52 48 62 50
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 0 0 1 1 1 1 -2 0 1
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 1 1 0 -1 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 1 1 0 -1 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 596 542 549 556 566 574 583 593 591 598
Omsättningstillgångar 19 29 43 16 3 9 21 22 45 32
Tillgångar 615 570 592 572 568 583 604 615 635 629
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 326 325 325 325 325 324 323 323 323 323
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 284 240 262 240 237 253 275 286 303 300
Kortfristiga skulder 5 5 5 7 7 7 7 7 9 6
Skulder och eget kapital 615 570 592 572 568 583 604 615 635 629
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 72 91 46 73 53 77 52 48 62 50
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 9 7 7 11 10 10 11 9 7 8
Nettoomsättningförändring -20,88% 97,83% -36,99% 37,74% -31,17% 48,08% 8,33% -22,58% 24,00% -%
Du Pont-modellen 0,16% 0,00% 0,00% 0,17% 0,18% 0,17% 0,17% -0,16% 0,00% 0,16%
Vinstmarginal 1,39% 0,00% 0,00% 1,37% 1,89% 1,30% 1,92% -2,08% 0,00% 2,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,44% 26,37% 82,61% 12,33% -7,55% 2,60% 26,92% 31,25% 58,06% 52,00%
Soliditet 53,01% 57,02% 54,90% 56,82% 57,22% 55,57% 53,48% 52,52% 50,87% 51,35%
Kassalikviditet 380,00% 580,00% 860,00% 228,57% 42,86% 128,57% 300,00% 314,29% 500,00% 533,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...