Visa allt om Wemab Aktiebolag
Visa allt om Wemab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 47 47 37 49 49 29 59 92 96 108
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 3 3 -9 3 2 -8 15 18 17
Resultat efter finansnetto 5 4 3 13 3 2 -8 16 18 17
Årets resultat 4 3 2 9 2 2 -3 11 11 12
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 13 19 25 16 23
Omsättningstillgångar 170 167 165 159 144 128 123 133 143 124
Tillgångar 170 167 165 159 147 141 142 158 159 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 152 149 146 137 136 133 136 136 139
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0
Kortfristiga skulder 15 15 17 13 9 6 8 5 18 6
Skulder och eget kapital 170 167 165 159 147 141 142 158 159 148
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 3 14 37 32 34
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 0 0 10 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 0 0 1 0 0 1 4 3 10
Utdelning till aktieägare 25 0 0 0 0 0 0 0 12 14
Omsättning 47 47 37 49 49 29 59 92 96 108
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 47 - - 49 - 29 59 92 96 108
Personalkostnader per anställd (tkr) 21 - - 11 - 3 15 42 36 46
Rörelseresultat, EBITDA 5 3 3 -9 13 8 -2 20 25 27
Nettoomsättningförändring 0,00% 27,03% -24,49% 0,00% 68,97% -50,85% -35,87% -4,17% -11,11% -%
Du Pont-modellen 2,94% 1,80% 1,82% 8,18% 2,04% 1,42% -5,63% 9,49% 11,32% 11,49%
Vinstmarginal 10,64% 6,38% 8,11% 26,53% 6,12% 6,90% -13,56% 16,30% 18,75% 15,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 329,79% 323,40% 400,00% 297,96% 275,51% 420,69% 194,92% 139,13% 130,21% 109,26%
Soliditet 91,76% 91,02% 90,30% 91,82% 93,20% 96,45% 93,66% 88,35% 87,80% 95,38%
Kassalikviditet 1 133,33% 1 113,33% 970,59% 1 223,08% 1 600,00% 2 133,33% 1 537,50% 2 660,00% 794,44% 2 066,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...