Visa allt om Wemab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 47 37 49 49 29 59 92 96 108 103
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 3 -9 3 2 -8 15 18 17 11
Resultat efter finansnetto 4 3 13 3 2 -8 16 18 17 14
Årets resultat 3 2 9 2 2 -3 11 11 12 10
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 13 19 25 16 23 33
Omsättningstillgångar 167 165 159 144 128 123 133 143 124 107
Tillgångar 167 165 159 147 141 142 158 159 148 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 149 146 137 136 133 136 136 139 132
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 5 5 3 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 17 13 9 6 8 5 18 6 5
Skulder och eget kapital 167 165 159 147 141 142 158 159 148 140
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 3 14 37 32 34 29
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 1 0 0 1 4 3 10 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 12 14 5
Omsättning 47 37 49 49 29 59 92 96 108 103
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 49 - 29 59 92 96 108 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 11 - 3 15 42 36 46 -
Rörelseresultat, EBITDA 3 3 -9 13 8 -2 20 25 27 25
Nettoomsättningförändring 27,03% -24,49% 0,00% 68,97% -50,85% -35,87% -4,17% -11,11% 4,85% -%
Du Pont-modellen 1,80% 1,82% 8,18% 2,04% 1,42% -5,63% 9,49% 11,32% 11,49% 10,00%
Vinstmarginal 6,38% 8,11% 26,53% 6,12% 6,90% -13,56% 16,30% 18,75% 15,74% 13,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 323,40% 400,00% 297,96% 275,51% 420,69% 194,92% 139,13% 130,21% 109,26% 99,03%
Soliditet 91,02% 90,30% 91,82% 93,20% 96,45% 93,66% 88,35% 87,80% 95,38% 95,83%
Kassalikviditet 1 113,33% 970,59% 1 223,08% 1 600,00% 2 133,33% 1 537,50% 2 660,00% 794,44% 2 066,67% 2 140,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...