Visa allt om Wanås Gods Aktiebolag
Visa allt om Wanås Gods Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 42 081 39 983 36 446 38 194 39 905 38 454 36 793 37 026 36 569 29 140
Övrig omsättning 1 445 1 559 1 691 1 336 1 855 1 340 1 481 716 1 751 4 294
Rörelseresultat (EBIT) 304 -2 153 -5 408 -1 033 1 914 6 245 5 507 3 902 5 175 2 901
Resultat efter finansnetto -275 -2 830 -6 570 -1 740 1 109 5 303 4 424 2 121 3 684 1 808
Årets resultat 35 70 13 390 1 703 2 836 1 023 1 504 1 570 1 520
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 194 26 357 27 717 30 393 30 336 31 112 33 086 39 402 43 639 41 686
Omsättningstillgångar 16 294 11 215 9 979 11 384 10 974 8 648 18 261 9 889 7 999 5 653
Tillgångar 42 489 37 572 37 696 41 777 41 310 39 760 51 347 49 291 51 637 47 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 868 832 763 2 750 3 359 3 156 1 320 1 797 1 794 1 724
Obeskattade reserver 190 500 3 400 10 000 12 195 13 145 11 550 8 551 8 551 7 050
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 352 29 589 25 899 23 789 18 288 16 061 30 560 31 005 31 856 29 620
Kortfristiga skulder 10 079 6 650 7 635 5 238 7 468 7 399 7 917 7 939 9 437 8 945
Skulder och eget kapital 42 489 37 572 37 696 41 777 41 310 39 760 51 347 49 291 51 637 47 340
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 602 679 708 685 716 1 200 690 675 654 760
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 960 7 642 7 029 6 815 6 386 6 010 5 582 5 267 4 872 5 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 021 2 517 2 804 2 794 342 2 580 3 170 2 033 1 919 2 126
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 1 000 0 1 000 1 500 1 500 1 500
Omsättning 43 526 41 542 38 137 39 530 41 760 39 794 38 274 37 742 38 320 33 434
Nyckeltal
Antal anställda 23 23 21 20 19 19 18 18 17 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 830 1 738 1 736 1 910 2 100 2 024 2 044 2 057 2 151 1 534
Personalkostnader per anställd (tkr) 517 498 520 531 531 534 539 457 448 434
Rörelseresultat, EBITDA 4 268 1 582 -1 867 2 433 5 190 9 503 8 980 7 354 8 423 5 930
Nettoomsättningförändring 5,25% 9,70% -4,58% -4,29% 3,77% 4,51% -0,63% 1,25% 25,49% -%
Du Pont-modellen 1,17% -5,46% -15,02% -1,83% 4,73% 15,74% 11,07% 8,13% 9,98% 6,13%
Vinstmarginal 1,18% -5,13% -15,53% -2,00% 4,90% 16,28% 15,45% 10,82% 14,09% 9,96%
Bruttovinstmarginal 63,71% 55,07% 61,12% 65,85% 68,98% 68,86% 64,06% 67,26% 67,75% 69,61%
Rörelsekapital/omsättning 14,77% 11,42% 6,43% 16,09% 8,79% 3,25% 28,11% 5,27% -3,93% -11,30%
Soliditet 4,75% 3,25% 9,06% 24,22% 29,89% 32,30% 19,15% 16,14% 15,40% 14,36%
Kassalikviditet 81,82% 63,92% 60,55% 98,87% 58,40% 40,49% 152,86% 47,39% 45,09% 35,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...