Visa allt om Scandinavian Licence Aktiebolag
Visa allt om Scandinavian Licence Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 57 154 158 145 197 392 386 103 0 151
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 31 600 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 31 600 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 650 31 650 50 50 50 50 50 50 50 50
Omsättningstillgångar 1 750 1 750 31 693 1 793 1 793 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750
Tillgångar 33 400 33 400 31 743 1 843 1 843 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 143 31 743 143 143 143 143 143 143 143
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 257 33 257 0 1 700 1 700 1 657 1 657 1 657 1 657 1 657
Skulder och eget kapital 33 400 33 400 31 743 1 843 1 843 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 57 154 158 145 197 392 386 103 0 151
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 - - - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -62,99% -2,53% 8,97% -26,40% -49,74% 1,55% 274,76% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 0,00% 0,00% 99,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -% 0,00%
Vinstmarginal 0,00% 0,00% 20 000,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -% 0,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -55 275,44% -20 459,09% 20 058,86% 64,14% 47,21% 23,72% 24,09% 90,29% -% 61,59%
Soliditet 0,43% 0,43% 100,00% 7,76% 7,76% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94%
Kassalikviditet 5,26% 5,26% -% 105,47% 105,47% 105,61% 105,61% 105,61% 105,61% 105,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...