Visa allt om Matts Larsson Byggnadsfirma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 039 788 746 769 795 788 687 722 647 673
Övrig omsättning - - - 45 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 169 123 170 225 202 211 186 154 133 181
Resultat efter finansnetto 170 127 176 237 214 212 186 162 137 186
Årets resultat 393 70 117 152 133 122 109 112 71 97
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 85 129 174 30 55 69 92 2 3
Omsättningstillgångar 1 320 1 097 945 905 896 818 630 639 667 565
Tillgångar 1 362 1 182 1 074 1 079 926 873 699 731 669 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 109 717 647 680 528 395 393 283 241 260
Obeskattade reserver 0 343 307 286 260 232 187 157 157 121
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 12 5 5 6 129 5 168 167 67
Kortfristiga skulder 243 110 115 108 132 117 114 121 104 120
Skulder och eget kapital 1 362 1 182 1 074 1 079 926 873 699 731 669 569
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 214 212 225 214 199 166 160 3
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 282 220 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 113 94 92 91 95 92 88 79 72 82
Utdelning till aktieägare 900 0 0 150 0 0 120 0 70 90
Omsättning 1 039 788 746 814 795 788 687 722 647 673
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 039 788 746 - 795 788 687 722 647 673
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 325 318 - 327 312 293 251 233 290
Rörelseresultat, EBITDA 211 168 215 270 227 236 209 179 135 183
Nettoomsättningförändring 31,85% 5,63% -2,99% -3,27% 0,89% 14,70% -4,85% 11,59% -3,86% -%
Du Pont-modellen 12,41% 10,83% 16,39% 21,96% 23,11% 24,40% 26,90% 23,26% 21,67% 32,69%
Vinstmarginal 16,27% 16,24% 23,59% 30,82% 26,92% 27,03% 27,37% 23,55% 22,41% 27,64%
Bruttovinstmarginal 64,77% 70,30% 78,28% 77,24% 78,99% 81,22% 85,01% 73,55% 74,50% 85,14%
Rörelsekapital/omsättning 103,66% 125,25% 111,26% 103,64% 96,10% 88,96% 75,11% 71,75% 87,02% 66,12%
Soliditet 81,42% 83,29% 82,54% 82,56% 77,71% 64,83% 75,94% 54,18% 52,92% 61,01%
Kassalikviditet 543,21% 997,27% 821,74% 837,96% 678,79% 699,15% 552,63% 528,10% 641,35% 470,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...